Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Ministarstvo poljoprivrede FBiH: Šta donosi Nacrt pravilnika o ostvarivanju poticaja

poljoprivredna mehanizacija traktor 03Federalno ministarstvo poljoprivrede uradilo je Nacrt pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji u FBiH. Dodatne sugestije komentare, sugestije i prijedloge na ovaj dokument zainteresirane strane su mogle dostaviti do 27.12.2016. godine. Nakon završetka postupka učestvovanja javnosti, navedeni Nacrt Pravilnika bit će dorađen i upućen na daljnju zakonom propisanu proceduru.

Nacrtom se, između ostalog, određuje da oni koji se bave proizvodnjom i/ili doradom sjemena i sadnog materijala biljnih vrsta iz rodova za koje je propisana obveza upisa u Fitoregistar kao i oni koji se bave proizvodnjom i/ili otkupom (skladištenja, distribucije) mladog krompira imaju pravo na novčanu podršku pod uvjetom da su izvršili upis u Fitoregistar ili u Fitoevidenciju.

Također, proizvođači koji se bave animalnom proizvodnjom mogu ostvariti novčanu potporu samo za zdrave životinje, a kao dokaz, pored ostalog će se koristiti Potvrda o provedenim obaveznim mjerama, s tim da se novčana podrška ne može ostvariti za uginulu životinju, navodi se u nacrtu.

Proizvođači koji su ostvarili pravo na novčanu podršku u ponovljenim postupcima provedenim po pravosnažnim sudskim presudama u oblasti novčanih podrški iz prethodnih godina u postupcima okončanim u skladu sa čl. 240. i 258. Zakona o upravnom postupku i pravosnažnim rješenjima donesenim u drugostepenom postupku po žalbama.

Ako se radi o fizičkoj osobi (porodično poljoprivredno gazdinstvo) može se ostvariti novčana podrška do maksimalnog iznosa 6.000 KM tokom godine (zahtjev koji premašuje navedeni iznos će se umanjiti u skladu sa ovom odredbom, a ukoliko klijent ima više zahtjeva, obračun će se vršiti prema redoslijedu pristizanja do propisanog maksimalnog iznosa).

Naime, Ministarstvo poljoprivrede početkom ove godine planira uvođenje novog softvera za obradu novčanih poticaja u poljoprivredi. Zbog uvođenja ovog softvera obveza svih poljoprivrednika je da u razdoblju od 1. siječnja/januara do 31. ožujka/marta 2017. ažuriraju podatke o svojim poljoprivrednim resursima (zemljištu i/ili stoci).

Naime, svi koji žele ostvariti novčane poticaje ažuriranje podataka mogu izvršiti u prostorijama općine po mjestu prebivališta, dok pravna lica ažuriranje podataka vrše u općinama po sjedištu registracije.

Oni koji ne izvrše ažuriranje podataka neće biti uzeti u obzir tijekom elektronske obrade podataka i neće moći ostvariti pravo na poticaje.

Oblasti koje su predviđene za poticaje

Model poticaja proizvodnji obuhvaćaju biljnu i animalnu proizvodnju.

Biljna proizvodnja

Pravo na novčanu podršku u biljnoj proizvodnji može se ostvariti za proizvodnju ratarskih kultura, povrtlarskih kultura, voćarskih kultura, duhana, grožđa i maslina:krušnih žita (pšenica i raž), stočnog ječma, zobi i tritikala, krmnog bilja (kukuruz za silažu), uljarica (uljana repica, suncokret i soja), povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk, salata i mladi krompir); proizvodnja grožđa i maslina; proizvodnja voća (šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva, marelica); heljde; ljekovitog i aromatičnog bilja (kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor); duhana.

Proizvodnja sjemena: strnih žita (pšenica, ječam, raž , zob, tritikala i heljda); kukuruza, soje i suncokreta; krompira (osnovno sjeme i sjeme I sortne reprodukcije).

Proizvodnju sadnog materijala: sadnica krošnjastog voća; sadnica jagodičastog/bobičastog voća (malina, kupina, borovnica i brusnica);  sadnica vinove loze.

Animalna proizvodnja

Pravo na novčanu podršku u animalnoj proizvodnji može se ostvariti za: Govedarsku proizvodnju: mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka; proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka; proizvodnja goveđeg mesa - tov junadi (od teladi iz domaćeg uzgoja i od teladi iz uvoza) ; uzgoj rasplodne stoke (krave prvotelke - rasplodne junice); uzgoj goveda u sistemu krava-tele.

Ovčarsku i kozarsku proizvodnju: proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka; uzgoj rasplodne stoke - ovce i koze.

Svinjogojsku proizvodnju: proizvodnju svinjskog mesa- tov svinja (od prasadi iz domaćeg uzgoja i od prasadi iz uvoza); uzgoj rasplodne stoke -krmače.

Peradarsku proizvodnju: uzgoj pilenki (18-sedmičnih pilenki), uzgoj matičnog jata (uzgoj pilenki teške i lake roditeljske linije).

Pčelarsku proizvodnju: košnice pčela- uzgoj pčelinjih zajednica, proizvodnja/uzgoj slatkovodne ribe (pastrmka, šaran i lipljan); proizvodnja/uzgoj morske ribe (lubin i orada).

Ažuriranje podataka potrebno uraditi do 31. marta

Početkom ove godine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva započet će sa primjenjivanjem novog softvera za obradu novčanih poticaja u poljoprivredi. Zbog uvođenja ovog softvera obveza svih poljoprivrednika je da u razdoblju od 1. siječnja/januara do 31. ožujka/marta 2017. godine ažuriraju podatke o svojim poljoprivrednim resursima (zemljištu i/ili stoci) na gazdinstvu. Fizička lica koja se bave poljoprivredom i žele ostvariti novčane poticaje, kao i ranijih godina, ažuriranje podataka moraju izvršiti u prostorijama općine po mjestu prebivališta, dok pravna lica ažuriranje podataka vrše u općinama po sjedištu registracije. Iz Ministarstva navode da fizička i pravna lica koja ne izvrše ažuriranje podataka neće biti uzeta u obzir tokom elektronske obrade podataka i neće moći ostvariti pravo na novčane poticaje.

Agro-Eko Magazin / izvor: Akta.ba


Nasumični sadržaj