Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Ремонт ноутбука своими руками. Быстрый и гарантийный ремонт ноутбуков. Срочный ремонт ноутбуков. Ремонт компьютеров на дому. Быстрый ремонт компьютеров своими руками. Настройка и ремонт компьютеров. Java уроки для начинающих. Лучшие java уроки. Учим язык Java с нуля. Обзор смартфонов samsung. Качественный обзор смартфонов samsung galaxy. Обзор смартфона samsung galaxy s4. Фото картинки приколы. Самые новые картинки приколы. Лучшие приколы картинки. Скачать аддоны для wow. Самые новые аддоны для wow скачать. Скачать аддоны для wow быстро и без реги. Видео уроки python. Лучшие python уроки. Учим язык python с нуля. Скачать шаблоны для Joomla. Самые новые joomla шаблоны. Бесплатные шаблоны для Joomla.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Ministarstvo poljoprivrede FBiH: Šta donosi Nacrt pravilnika o ostvarivanju poticaja

poljoprivredna mehanizacija traktor 03Federalno ministarstvo poljoprivrede uradilo je Nacrt pravilnika o načinu i uvjetima ostvarivanja novčane podrške po modelu poticaja proizvodnji u FBiH. Dodatne sugestije komentare, sugestije i prijedloge na ovaj dokument zainteresirane strane su mogle dostaviti do 27.12.2016. godine. Nakon završetka postupka učestvovanja javnosti, navedeni Nacrt Pravilnika bit će dorađen i upućen na daljnju zakonom propisanu proceduru.

Nacrtom se, između ostalog, određuje da oni koji se bave proizvodnjom i/ili doradom sjemena i sadnog materijala biljnih vrsta iz rodova za koje je propisana obveza upisa u Fitoregistar kao i oni koji se bave proizvodnjom i/ili otkupom (skladištenja, distribucije) mladog krompira imaju pravo na novčanu podršku pod uvjetom da su izvršili upis u Fitoregistar ili u Fitoevidenciju.

Također, proizvođači koji se bave animalnom proizvodnjom mogu ostvariti novčanu potporu samo za zdrave životinje, a kao dokaz, pored ostalog će se koristiti Potvrda o provedenim obaveznim mjerama, s tim da se novčana podrška ne može ostvariti za uginulu životinju, navodi se u nacrtu.

Proizvođači koji su ostvarili pravo na novčanu podršku u ponovljenim postupcima provedenim po pravosnažnim sudskim presudama u oblasti novčanih podrški iz prethodnih godina u postupcima okončanim u skladu sa čl. 240. i 258. Zakona o upravnom postupku i pravosnažnim rješenjima donesenim u drugostepenom postupku po žalbama.

Ako se radi o fizičkoj osobi (porodično poljoprivredno gazdinstvo) može se ostvariti novčana podrška do maksimalnog iznosa 6.000 KM tokom godine (zahtjev koji premašuje navedeni iznos će se umanjiti u skladu sa ovom odredbom, a ukoliko klijent ima više zahtjeva, obračun će se vršiti prema redoslijedu pristizanja do propisanog maksimalnog iznosa).

Naime, Ministarstvo poljoprivrede početkom ove godine planira uvođenje novog softvera za obradu novčanih poticaja u poljoprivredi. Zbog uvođenja ovog softvera obveza svih poljoprivrednika je da u razdoblju od 1. siječnja/januara do 31. ožujka/marta 2017. ažuriraju podatke o svojim poljoprivrednim resursima (zemljištu i/ili stoci).

Naime, svi koji žele ostvariti novčane poticaje ažuriranje podataka mogu izvršiti u prostorijama općine po mjestu prebivališta, dok pravna lica ažuriranje podataka vrše u općinama po sjedištu registracije.

Oni koji ne izvrše ažuriranje podataka neće biti uzeti u obzir tijekom elektronske obrade podataka i neće moći ostvariti pravo na poticaje.

Oblasti koje su predviđene za poticaje

Model poticaja proizvodnji obuhvaćaju biljnu i animalnu proizvodnju.

Biljna proizvodnja

Pravo na novčanu podršku u biljnoj proizvodnji može se ostvariti za proizvodnju ratarskih kultura, povrtlarskih kultura, voćarskih kultura, duhana, grožđa i maslina:krušnih žita (pšenica i raž), stočnog ječma, zobi i tritikala, krmnog bilja (kukuruz za silažu), uljarica (uljana repica, suncokret i soja), povrća (paradajz, paprika, krastavac, patlidžan, mrkva, cvekla, luk, salata i mladi krompir); proizvodnja grožđa i maslina; proizvodnja voća (šljiva, jabuka, kruška, breskva, nektarina, trešnja, višnja, smokva, marelica); heljde; ljekovitog i aromatičnog bilja (kamilica, menta, lavanda, ružmarin, smilje i lovor); duhana.

Proizvodnja sjemena: strnih žita (pšenica, ječam, raž , zob, tritikala i heljda); kukuruza, soje i suncokreta; krompira (osnovno sjeme i sjeme I sortne reprodukcije).

Proizvodnju sadnog materijala: sadnica krošnjastog voća; sadnica jagodičastog/bobičastog voća (malina, kupina, borovnica i brusnica);  sadnica vinove loze.

Animalna proizvodnja

Pravo na novčanu podršku u animalnoj proizvodnji može se ostvariti za: Govedarsku proizvodnju: mliječne krave u sistemu otkupa mlijeka; proizvodnja svježeg kravljeg mlijeka; proizvodnja goveđeg mesa - tov junadi (od teladi iz domaćeg uzgoja i od teladi iz uvoza) ; uzgoj rasplodne stoke (krave prvotelke - rasplodne junice); uzgoj goveda u sistemu krava-tele.

Ovčarsku i kozarsku proizvodnju: proizvodnja svježeg ovčjeg i kozjeg mlijeka; uzgoj rasplodne stoke - ovce i koze.

Svinjogojsku proizvodnju: proizvodnju svinjskog mesa- tov svinja (od prasadi iz domaćeg uzgoja i od prasadi iz uvoza); uzgoj rasplodne stoke -krmače.

Peradarsku proizvodnju: uzgoj pilenki (18-sedmičnih pilenki), uzgoj matičnog jata (uzgoj pilenki teške i lake roditeljske linije).

Pčelarsku proizvodnju: košnice pčela- uzgoj pčelinjih zajednica, proizvodnja/uzgoj slatkovodne ribe (pastrmka, šaran i lipljan); proizvodnja/uzgoj morske ribe (lubin i orada).

Ažuriranje podataka potrebno uraditi do 31. marta

Početkom ove godine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva započet će sa primjenjivanjem novog softvera za obradu novčanih poticaja u poljoprivredi. Zbog uvođenja ovog softvera obveza svih poljoprivrednika je da u razdoblju od 1. siječnja/januara do 31. ožujka/marta 2017. godine ažuriraju podatke o svojim poljoprivrednim resursima (zemljištu i/ili stoci) na gazdinstvu. Fizička lica koja se bave poljoprivredom i žele ostvariti novčane poticaje, kao i ranijih godina, ažuriranje podataka moraju izvršiti u prostorijama općine po mjestu prebivališta, dok pravna lica ažuriranje podataka vrše u općinama po sjedištu registracije. Iz Ministarstva navode da fizička i pravna lica koja ne izvrše ažuriranje podataka neće biti uzeta u obzir tokom elektronske obrade podataka i neće moći ostvariti pravo na novčane poticaje.

Agro-Eko Magazin / izvor: Akta.ba


Nasumični sadržaj