Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Obavještenje za poljoprivredne proizvođače sa područja grada Tuzla

sjenaza psenice na farmi spreca 2 052014Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači sa područja grada Tuzla da je Vlada Tuzlanskog kantona donijela i da je stupio na snagu Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za 2018. godinu.

Pored toga, od ranije je na snazi set Pravilnika kojim su  regulisani uslovi, postupak i rokovi podnošenja zahtjeva za ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ovim putem, obavještavaju se poljoprivredni proizvođači da je otpočelo podnošenje zahtjeva za kantonalne novčane podrške u poljoprivredi, za 2018. godinu.

Poljoprivredni proizvođači sa područja grada Tuzla zahtjeve za kantonalne novčane podrške u poljoprivredi podnose Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, na propisanim obrascima koji su dostupni u Centru za pružanje usluga građanima (Šalter sali).

Rok za podnošenje zahtjeva, je najkasnije do 30.09. odnosno, do  30.10.2018. godine, u zavisnosti od vrste podrške.

Detaljnije informacije o pojedinačnim oblicima podrške, uslovima koji se moraju ispuniti, rokovima podnošenja zahtjeva, te sva ostala pojašnjenja, poljoprivredni proizvođači mogu dobiti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti, neposredno, u kancelariji broj 232, glavna zgrada Gradske uprave, ili putem telefona broj: 035/307-416.

- Program novčanih podrški

Agro-Eko Magazin


 

Nasumični sadržaj