Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Ремонт ноутбука своими руками. Быстрый и гарантийный ремонт ноутбуков. Срочный ремонт ноутбуков. Ремонт компьютеров на дому. Быстрый ремонт компьютеров своими руками. Настройка и ремонт компьютеров. Java уроки для начинающих. Лучшие java уроки. Учим язык Java с нуля. Обзор смартфонов samsung. Качественный обзор смартфонов samsung galaxy. Обзор смартфона samsung galaxy s4. Фото картинки приколы. Самые новые картинки приколы. Лучшие приколы картинки. Скачать аддоны для wow. Самые новые аддоны для wow скачать. Скачать аддоны для wow быстро и без реги. Видео уроки python. Лучшие python уроки. Учим язык python с нуля. Скачать шаблоны для Joomla. Самые новые joomla шаблоны. Бесплатные шаблоны для Joomla.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Rezidba kao bitan faktor postizanja vitkosti vinove loze

rezidba vinograd 01Od pravilno izvedene osnovne i dopunske rezidbe ovisi rast, razvoj i rodnost vinove loze. Visoki i kvalitetni prinosi su također najviše ovisni o pravilno izvedenoj rezidbi. Pri rezidbi se moraju poštivati ekološki uvjeti, biološka svojstva sorti, raspoloživa sredstva mehanizacije, odnosno cijeli sustav uzgoja vinove loze. Rezidba vinove loze predstavlja jednu od najvažnijih ampelo-tehničkih mjera.

Osnovni ciljevi rezidbe su sljedeći:

- pravilno formiranje oblika stabla,

- održavanje osnovnog oblika stabla tijekom   perioda eksploatacije,

- normiranje broja pupova, mladica i grozdova na   čokotu,

- reguliranje vegetativnog i rodnog potencijala čokota,

- reguliranje omjera visine prinosa i kvalitete grožđa,

- regeneracija starih čokota,

- regeneracija oštećenih čokota tučom, hladnoćom i čokota oštećenih mehaničkim putem.


Prvo načelo – Najplodniji su oni pupovi na zreloj jednogodišnjoj mladici koji se razvio iz prošlogodišnjih zimskih pupova, tj. na dvogodišnjem drvetu.

Drugo načelo – Opterećenje čokota rodnim pupovima mora biti usklađeno s rodnim i vegetativnim potencijalom sorte. Ostavljanje većeg broja pupova pri rezidbi dovodi do smanjenja vegetativnog potencijala sorte. Također, ostavljanje pri rezidbi veće ili manje dužine rodnih elemenata od one koja je u skladu sa sortnim karakteristikama, dovodi do narušavanja sklada podzemnih i nadzemnih organa.

Treće načelo – Mjerama dopunske rezidbe, rezidbe na zeleno neophodno je regulirati nesklad između podzemnih i nadzemnih organa i ispraviti greške učinjene pri rezidbi na zrelo.

vinogradi - elementi 01Kratka rezidba podrazumijeva da se na čokotu nakon rezidbe ostavljaju samo kratki ili dugi lucnjevi. Ova rezidba se provodi kod sorti čiji su i najniži pupovi na mladici rodni. Kad bi se kod ovih sorti ostavili dugi rodni elementi, one bi puno rodile, a time bi se pogoršala kvaliteta grožđa i ne bi došlo do potpunog sazrijevanja grožđa i dr. Ova rezidba se još zove lucanj na lucanj, a izvodi se na sljedeći način. Donja se mladica iz prošlogodišnjeg lucnja ponovo reže na kratki lucanj, a gornja uklanja do osnove. Određen broj sorti poput Kardinala, Muškat hamburga i dr., razvija najrodnije pupove nešto više na trećem, četvrtom ili petom pupu od osnove mladice. Zato se kod njih provodi kratka rezidba pri čemu se ostavljaju nešto duži lucnjevi. Na dugim lucnjevima one donose rod pa se ovi lucnjevi pri rezidbi sljedeće godine uklanjaju do osnove. Istovremeno se, pored dugih lucnjeva na rodnim ograncima – štrljcima, ostavljaju i kratki lucnjevi koji služe u narednoj vegetaciji za rezidbu. Mladica izbila iz prvog pupa na prošlogodišnjem lucnju se reže na kratki lucanj, a sljedeći na dugi lucanj od 4 do 5 pupova. U rodnom ogranku - štrljku nakon rezidbe ostaje po jedan kratki i jedan dugi lucanj. Rezidba se u narednim godinama obavlja na identičan način.

Duga rezidba podrazumijeva da se na čokotu nakon rezidbe na rodnim ograncima-štrljcima nalaze samo lukovi (kratki, srednji ili dugi). Kratki lukovi se ostavljaju kod manje kvalitetnih, a rodnijih sorti, dok se srednje dugi lukovi pri rezidbi ostavljaju kod kvalitetnih sorti umjerene rodnosti. Dugi lukovi se koriste pri rezidbi sorti namijenjenih proizvodnji sušenoga grožđa ili pri rezidbi nekih sorti koje se uzgajaju na brajdi. Tijekom naredne godine kao luk se ostavlja prva dobra mladica izbila iz najnižeg pupa prošlogodišnjeg luka. Na taj način se suzbija polaritet – težnja da se rodni ogranci-štrljci izduže. To se neminovno događa kod duge rezidbe nakon određenog broja godina.

Mješovita rezidba podrazumijeva da nakon rezidbe na rodnim ograncima-štrljcima ostanu i kratki i dugi rodni elementi (lucnjevi i lukovi). Pri ovakvoj rezidbi lucnjevi služe za zamjenu, a lukovi za donošenje roda. Lukovi se u narednoj godini uklanjaju do osnove (odbacuju), a prva mladica na lucnju se ponovo reže na lucanj dok se druga mladica na prošlogodišnjem lucnju reže na luk.

(Izvor: AGRO-HIT - prof. Dragoljub Žunić i mr. Saša Matijašević)

Ukoliko želite biti redovno informisani o sadržajima AGRO-EKO Magazina, podržite nas Vašim like-om na naš FB Funpage. Hvala!

 


Nasumični sadržaj