Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Muzne krave: Holštajn-frizijska, Hereford, simentalska rasa i belgijsko plavo goveče

farma spreca junice 03Holštajn-frizijska rasa je danas najmlječnija rasa u svijetu. Odlikuje se snažnom konstitucijom i čvrstom građom s posebno dobrim vezanim vimenom. Ova rasa ima slabije klanične performanse u poređenju sa junadima simentalske rase: manji randman trupova i manje učešće mišićnog, a veće masnog tkiva u polutkama.Ova rasa je trenutno vodeća mliječna rasa na svijetu i praktično većina poljoprivrednih razvijenih zemalja svoju prozvodnju mlijeka zasnivaju na iskorišćavanju njenog genetskog potencijala za visoke prinose ove životne namirnice. Stvorena je u SAD-u sedamdesetih godina 19-tog vijeka od uvezenih 8000 grla crno bijele frizijske rase iz Holandije u uslovima veoma intezivne ishrane i uz primjenu stroge selekcije. Ova rasa ima izražene mjere za visinu, dubinu i dužinu tijela (pripadaju mliječnom tipu) , a pojedini djelovi tijela i njihovi odnosi su skladni , tako da grla djeluju kao izvaredna harmonična cjelina. Dominantna boja ove rase je crno-bijela, mada se u populaciji holštajna javlja i crveno bijela grla, kod kojih je recesivan gen za crvenu boju u homozigotnom stanju. Odgajivači ove rase moraju da računaju sa lošijim rezultatima u tovu junadi. Prosječna tjelesna masa ove rase je 650 do 700 kg i imaju proizvodni kapacitet 8.000 do 10.000 kg mlijeka s 290 do 360 kg mliječne masti i 260 do 320 kg proteina. Zahtjevaju veliku količinu voluminozne krmne smješe, ali takođe bitni faktori pored hrane su dobar smještaj jer su osjetljive i podložne oboljenjima i neplodnosti ako ne postoje optimalni uslovi . Takve uslove samo može pružiti savremena mliječna farma , pa je i opravdano držati ovu rasu za proizvodnju mlijeka. Najteže je osigurati optimalnu hranidbu holštajn krava, pa su česti problemi niski sadržaj masti i proteina u mlijeku, te postpartusne komplikacije i izostanci normalnih gonjenja. U konsolidarnim holštajnskim stadima, gdje je godišnji remont normalan, proizvodnja kvalitetnog goveđeg mesa moguća je ukrštanjem teladi za tov između holštajnskih krava i simentalskih ili mesnih bikova.

Simentalaska rasa je do druge polovine XX vijeka bila poznata kao produktivna rasa kombinovanih proizvodnih svojstava. U drugoj polovini prošlog vijeka , zemlje Srednje Evrope razvijaju simentalca u visoku produktivnu rasu. U nekim zemljama razvijen je tip simentalca sa naglašenom mliječnošću kao što su montbeliard u Francuskoj ,oplemenjene populacije simentalca sa crvenim holštajnom u Švajcarskoj, Mađarskoj,Češkoj i Slovačkoj. Zemlje koje gaje mliječne rase radi zadovoljenja potreba za mlijekom , simentalsku rasu gaje kao mesnatu rasu u sistemu krava-tele ili je ukrštaju sa mliječnim rasama radi poboljšanja osobina tovnosti, odnosno ukrštaju sa tovnim rasama radi povećanja okvira i tjelesne mase. Simentalsku rasu odlikuju osobine: brz porast mladih grla i harmonična tjelesna građa, skladno ukomponovan odnos proizvodnih sposobnosti za meso i mlijeko, zadovoljavajuća plodnost, dugovječnost, veoma dobro korišćenje kabaste hrane i izvanredna sposobnost aklimatizacije.Boja simentalca varira od žute do crvene s bijelim šarama, a glava, noge i rep su bijeli sa pigmentnim poljima.

Hereford rasa je nastastala u istoimenoj pokrajini u zapadno-centralnom dijelu Engleske, a potiče od autothonog krupnog goveda crvene boje i dugih rogova. To govedo je snažne konstitucije sa vrlo razvijenom širinom i dubinom. Boja dlake je crvena sa bijelim područjima na glavi,stomaku i nogama. Uzgaja se u čistoj krvi i koristi se za ukrštanje sa mliječnim rasama radi dobijanja teladi i junica za sistem „krava-tele“. Ova rasa ima odlične osobine adaptacije na prirodne i hranidbene (efikasno iskorišćava i najlošiju pašu) i otpornosti na bolesti.

Belgijsko plavo goveče potiče iz centralnog i sjevernog dijela Belgije, koje je nastalo ukrštanjem lokalnog crveno-šarenog i crno-šarenog govečeta sa Šorthorn rasom. Ova rasa je velikog tjelesnog formata, zaobljenih linija izražene mišićavosti posebno ramena, leđa i sapi. Ima nježne , ali snažne ekstremitete koji omogućavaju lagan hod. Boja može biti bijela, plavo-crvenkasto-siva ili ponekad crna. Rasu karakteriše miran temperament i dugovječnost. Ovo je tovna rasa goveda,a njihova bitna odlika je da dobro iskorišćavaju hranu i imaju visok dnevni prirast.

(AGRO-EKO Magazin)


Nasumični sadržaj