Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Eksploatacija traktora: Ušteda goriva prilikom rada sa traktorima

poljoprivredna mehanizacija traktor 01Sve veća cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu potiče nas na razmišljanje šta bi to mogli da uradimo da smanjimo finansijska izdavanja za gorivo. Stručnjaci se slažu u tome da bi trebalo povećati iskoristivost goriva u traktorima.

Iskoristivost goriva zavisi od više faktora, kao što su: vrsta priključka na traktoru, putna brzina, vrsta tla, dubina obrade, vlažnost tla, oblik obradive parcele, ostaci biljaka, broj operacija itd.

Gume

Smatra se da se u normalnim uslovima oko 70 posto snage dostupne na osovinama prenese na vuču. Gume su medij preko kojeg se ta snaga prenosi na tlo.

Prepumpane gume lakše brazdaju meko tlo, smanjuju trakciju, troše se neravnomjerno i uništavaju sam materijal gume. Kod guma koje nisu dovoljno napumpane povećava se istrošenost bočnih strana gume i povećava se vjerovatnoća bočnih deformacija i skliznuće gume sa naplatka.

Gume treba napumpavati na preporučeni pritisak od strane proizvođača shodno teretu koji guma nosi.

Savjeti:

  • Ne prelaziti maksimalno dopušteno opterećenje gume
  • Redovno provjeravati pritisak u gumama
  • Preporuka za pritisak napisane na bočnoj strani gume su maksimalni pritisci za maksimalno opterećenje. Korišćenje ovih pritisaka za opterećenje manje od maksimalnog može loše uticati na učinak
  • Uvijek pumpati gume na istoj osovini na isti pritisak.

Veća brzina, manji gas

Za pravilno iskorištenje traktora treba ujednačiti snagu traktora sa opterećenjem.

Kada opterećenje zahtijeva manje od 65-70 posto snage traktora, može se uštedeti gorivo tako da se ubaci u veću brzinu i smanji broj obrtaja da bi se održala željena brzina kretanja.

Ovim načinom se može uštedeti od 5-30 posto goriva po satu za vučenje lakših mašina na polju (laka obrada tla, sjetva, spremanje sijena, kultiviranje i sl.) Na ovaj način se ne može štedjeti ako se koriste mašine sa priključnim vratilom koje zahtijevaju konstantan broj obrtaja.

Primjer:
Imamo traktor snage 50 kW (68 KS), za vuču priključaka koristimo 30 kW (41 KS). U takvom slučaju postoji dva rješenja:
Prvo rješenje: Niži stepen prenosa, nazivni broj obrtaja motora, specifična potrošnja 280 g/kWh odnosno 10,1 l/h.
Drugo rješenje: Viši stepen prenosa, broj obrtaja motora je samo 65 posto nazivnog, i 60 posto nazivne snage, specifična potrošnja 230 g/kWh odnosno 8,3 l/h.
Uz odgovarajuću brzinu troši se 1,8 litara goriva manje, pored toga traktor radi sa manjim brojem obrtaja (manja buka, manje opterećenje svih sklopova).
Mogućnost uštede goriva: do 20 posto.

Balastiranje (opterećivanje) i proklizavanje točkova

Proklizavanje točkova je važno jer je ono indikator snage koja se prenosi na vuču i priključne tačke traktora.

Istraživanja pokazuju da se traktori koriste pri maksimalnom opterećenju oko 20 posto radnog vremena. Imajući to na umu tegovi na traktorima treba da budu postavljeni za uobičajeno opterećenje traktora tokom godine, a u onih 20 posto slučajeva dodati tegove koje po završenom poslu treba ukloniti.

Na tvrdom tlu najefikasnije proklizavanje točkova je 7-11 posto. Na mekanom (obrađenom) tlu efikasno proklizavanje je 10-14 posto.

Primjer:
Na tvrdom tlu kada je proklizavanje 20 posto umjesto 10 posto, potrošnja goriva je veća za oko 15 posto, što znači da se recimo, pri oranju troši 5 litara goriva više na hektar.
Kada je traktor preopterećen i proklizavanje je 4 posto umjesto 11 posto, potrošnja goriva je veća za oko 20 posto, što znači da se recimo, pri tanjiranju troši 2,5 litara goriva više na hektar, a na oranju i do 7 lit/ha više.

Pri premalo balasta na traktoru javlja se neudobna vožnja – jake vibracije i poskakivanje traktora, zatim povećano proklizavanje točkova i trošenje guma, gubitak snage, povećana potrošnja goriva, i time smanjena produktivnost.

Pri previše balasta na traktoru javljaju se veći troškovi održavanja, povećano trošenje  upravljačkog sistema, gubitak snage, povećano sabijanje tla, povećana potrošnja goriva, i time smanjena produktivnost.

Održavanje traktora i ušteda goriva

Za pravilno održavanje predstavljamo osnovne smjernice:
Zamjena vazdušnog filtera: Neblagovremena zamjena vazdušnog filtera ukazuje na 5 posto veću potrošnju goriva. Filter je najbolje mijenjati. Samo čišćenje odnosno produvavanje i isplahivanje filtera nije dovoljno pouzdana mjera.

Zaprljan hladnjak za vodu: Prašina i dijelovi biljne mase, koji zapušavaju saće hladnjaka, sprječavaju pravilno odvođenje toplote. Kod motora sa uključno – isključnim ventilatorima nečistoća utiče učestalije uključivanje ventilatora, koji za sopstveni pogon troše obično 8 -9 posto snage motora. Ako je vrijeme rada ventilatora upola manje, onda je i potrošnja goriva smanjena na 5 posto. Umazan hladnjak utiče na pregrijavanje vazduha i goriva, što utiče na smanjenje snage motora za dodatnih 2 posto iskorištenosti goriva. Mogućnost uštede goriva: do 7 posto.

Pravilan rad ventila: Ako je zazor ventila velik, oni se prekasno otvaraju i prebrzo zatvaraju, te se zbog toga prostor za sagorijevanje premalo napuni sa vazduhom.
Kod nedovoljnog zazora ventili ne nasijedaju pravilno u ležištu zbog čega se ne može ostvariti poželjna kompresija. Istovremeno se povećava mogućnost kvara zbog pregrijavanja ventila. Loš rad ventila prepoznaje se po izduvnim gasovima (dimu). Mogućnost uštede goriva: do 5 posto.

Nove brizgaljke: Kod pokvarenih brizgaljki, gorivo kaplje u prostor za sagorijevanje. Zbog neravnomjernog i nedovoljno finog raspršivanja, gorivo slabije sagorijeva, a i taloži se u vidu čađi na zidovima. Pored slabije iskorišćenosti kraći je i životni vijek motora. Mogućnost uštede goriva: do 5 posto.

Dodatne mogućnosti uštede goriva

Prazan hod motora: Potrošnja u praznom hodu doduše nije velika, ali ipak kod dužeg rada u ovom režimu se može takođe bespotrebno potroši podosta goriva. Zato kod zastoja motor treba ugasiti, ali ne pri maksimalnom opterećenju, jer tad dolazi do pregrijanja motora. Broj obrtaja treba postepeno smanjivati. Mogućnost uštede goriva: do 5 posto.

Uticaj ventilatora i klimatskih uređaja: Kad se često penje i silazi sa traktora, klimatski uređaji nisu potrebni, jer to samo škodi zdravlju traktoriste.
Kod dugotrajnog rada na polju, klimatski uređaj treba podesiti tako da se u kabini prijatno osjeća. Pri tome najpogodnija temperatura treba da je samo za pet do sedam stepeni niža od spoljašnje.
Klima uređaj se isključuje nešto prije izlaska iz kabine, odnosno prije završetka rada kako bi se temperatura u kabini izjednačila sa spoljašnjom radi prilagođavanja organizma na nju. Nagli prelaz iz klimatizirane kabine na otvoreno, često uzrokuje prehladu.
Klimatska instalacija troši do 3 kW snage i tome odgovara određeno povećanjen potrošnje goriva. Zbog toga ventilatori za zagrijavanje kabina potrebuju određenu snagu i zato ne treba pretjerivati u njihovom korištenju, već što bolje treba iskoristiti mogućnosti prirodnog zračenja.
Mogućnost uštede goriva: do 5 posto.

Vazdušne kočnice / kompresor: Takođe i kompresor motoru oduzme podosta snage (približno 4 kW). Kod slabo zaptivenih vazdušnih kočnica kompresor nepotrebno vremenski duže radi.
Mogućnost uštede goriva: do 3 posto.


Nasumični sadržaj