Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Хочу продать квартиру. Ипотека можно ли продать квартиру быстро. Можно продать долю в квартире. В каком банке брать ипотеку. Стоит ли брать ипотеку сегодня. На какой срок брать ипотеку. Утепление стен своими руками. Быстрое утепление стен пенопластом своими руками. Технология утепления стен. Ремонт видеокарты ноутбука. Быстрый ремонт видеокарты своими руками. Сколько стоит ремонт видеокарты. В каком банке взять автокредит. Где выгоднее взять автокредит без проблем. Бесплатный сервер wow. Рейтинг серверов wow сайт. Сервера wow mangos. Чертежи самодельных станков. Скачать чертежи станков для холодной ковки. Сверлильный станок чертеж. Договор аренды квартиры. Стоимость аренды квартиры в Москве. Снять в аренду квартиру.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Skladištenje voća: Kako ugljen dioksid utiče na plodove

jabuke u korpi ful O2Kao što je već poznato, voće za vreme čuvanja u skladištima podleže različitim procesima i promenama. Za vreme čuvanja voće 'diše' pri čemu neprestano upija kiseonik, a ispušta ugljen dioksid i vodenu paru. Kada se skladište, zgrada ili prostorija usled vremenskih prilika ne nadgleda i ne provetrava ili ako nema regulacioni sistam za odnos parametara temperature i vlažnosti onda usled poremećaja parametara, ugljen dioksid kao teži gas pada, od višeg dela prostorije naniže i nagomilava se oko voća, dok se količina kiseonika (kome je sada onemogućen pristup do voća ) smanjuje se količinski njegovo prisustvo. Velika količina ugljen dioksida naročito se nagomilava oko voća kada je ono čvrsto upakovano u materijal koji je malo propustljiv za vazduh, ili kada se čuva prostoriji u kojoj je upakovano tako da je otežano kruženje vazduha, o čemu treba voditi računa još u toku pakovanja voća za skladištenje kako kasnije ne bi došlo do negativnih pojava.

Veća nagomilanost, odnosno koncentracija (gustina) ugljen dioksida u vazduhu otežava kako disanje tako i druge životne procese u voću u toku čuvanja.

Dejstvo ugljen dioksida pojačava se kada se voće čuva na nižoj temperaturi i kad ima manje kiseonika u vazduhu. Kada se govori o količini temperature i vazduha misli se na koncentraciju ovih parametara u samoj prostoriji, skladištu za čuvanje voća.

Različite vrste, odnosno sorte voća različito su izdržljive prema uticaju ugljen dioksida u toku čuvanja voća. Neke sorte voća podnose veće količine tog gasa čak i do 11 -12% pa i više, dok je za druge štetan i u manjoj količini od 8-9%.

Ako kiseonik ne dopire u dovoljnoj količini do voća, što se dešava kada je povećana količina ugljen dioksida u vazduhu, tada u voću nastupa međumolekularno disanje, pri čemu se pojavljuje alkohol i drugi nepoželjni elementi koji smanjuju životnu delatnost voća i dovode ga do propadanja. Manje količine ugljen dioksida u vazduhu, pri povoljnoj temperaturi i količini kiseonika nisu naročito štetni za čuvanje voća, jer usporavaju veće dozrevanje i smanjuju gubitak organskih materija. Manje količine ugljen dioksida u vazduhu (5-6%) onemogućavaju razvoj plesni što je takođe bitno u toku čuvanja voća.

Ugljen dioksid korisno utiče na čuvanje voća kada je njegova koncentracija u vazduhu 4-6%. On može povoljno uticati na čuvanje voća i u većoj koncentraciji ali samo onda kad postoji najpovoljniji odnos između ugllen dioksida i kiseonika. Taj odnos se za svaku sortu posebno utvrđuje ogledima tako da dovoljnoj količini kiseonika odgovara tolika količina ugljen dioksida koja neće izazvati međumolekularno disanje niti oštećenje tkiva voća. Tako je na osnovu ogleda utvrđeno da je za čuvanje nekih sorti jabuka pri niskim temperaturama, optimalna koncentracija ugljen dioksida treba da je oko 11-12%, a kiseonika 9%.

Isto tako ogledom treba utvrditi za svaku vrstu odnosno sortu voća optimalnu koncentraciju ugljen dioksida i kiseonika. Na taj način voće bi se moglo bez negativnih promena pod optimalnim uslovima čuvati u zimskom periodu i ostati kvalitetno za upotrebu i plasman u vansezonskom periodu.

Agro-Eko Magazin / izvor: AgroInfotel/PSSS


 

Nasumični sadržaj