Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Хочу продать квартиру. Ипотека можно ли продать квартиру быстро. Можно продать долю в квартире. В каком банке брать ипотеку. Стоит ли брать ипотеку сегодня. На какой срок брать ипотеку. Утепление стен своими руками. Быстрое утепление стен пенопластом своими руками. Технология утепления стен. Ремонт видеокарты ноутбука. Быстрый ремонт видеокарты своими руками. Сколько стоит ремонт видеокарты. В каком банке взять автокредит. Где выгоднее взять автокредит без проблем. Бесплатный сервер wow. Рейтинг серверов wow сайт. Сервера wow mangos. Чертежи самодельных станков. Скачать чертежи станков для холодной ковки. Сверлильный станок чертеж. Договор аренды квартиры. Стоимость аренды квартиры в Москве. Снять в аренду квартиру.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Tehnologija proizvodnje lucerke

lucerka cvat ilOLucerka ili lat. Medicago sativa pripada familiji mahunarki i jedna je od najstarijih krmnih kultura. Plava lucerka je najvažnija krmna biljka u našoj poljoprivrednoj proizvodnji i čini osnovu krmne baze. Prednosti lucerke ogledaju se u njenim karakteristikama kao što su visoka produktivnost, odličan kvalitet, visok sadržaj proteina, trajnost, otpornost na sušu i zimu, sposobnost azotofiksacije (fiksiranja atmosferskog azota), sposobnost desalinizacija zemljišta, mogućnost upotrebe za ishranu svih vrsta stoke i mogućnost potpune mehanizacije procesa porizvodnje.

Uslovi uspevanja

Plava lucerka je biljka umereno toplog podneblja. Seme klija na 3-4°C. U fazi nicanja može da podnese mrazeve od -3 do -6°C, a kasnije povećava otpornost na niske temperature tako da u prvoj godini podnosi i do -15°C pod snežnim pokrivačem. Osetljivost na niste temperature se ispoljava u fazi porasta u stablo i u toj fazi strada na -2 do -5°C. Potrebe ove kulture za vodom su velike, tako da je lucerka veliki potrošač vode. Za uspešan razvoj potrebno je 280-380mm padavina/vode u toku vegetacije. Lucerka vrlo dobro usvaja zemljišnu vlagu do dubine od 250cm. Najviše vode troši u fazi porasta u stablo i obrazovanja lisne površine. Sušu dobro podnosi zbog dobro razvijenog korenovog sistema koji prodire preko 7m u dubinu zemljišta. Lucerka se ne može gajiti u monokulturi, jer loše reaguje na novu setvu na istom zemljištu. Nije preporučljivo gajiti je posle drugih leguminoza. Ukoliko se gaji u monokulturi slabo se razvija, daje manje prinose, jače je izložena napadu bolesti i štetočina i brže izumire. Ponovno vraćanje lucerke na isto zemljište ne treba da bude bar 4-5 godina. Najbolji predusev za lucerku su intezivne okopavine kukuruz, šećerna repa, krompir i sortna žita. Ranije razoravanje lucerišta doprinosi povećanju prinosa useva koji dolazi u plodored posle lucerke. Ranije razoravanje lucerišta omogućava veći prinos zrna kukuruza, što je posledica bolje akumulacije zemljišne vlage.

Obrada zemljišta

Osnovna obrada zemljišta za lucerku treba da se izvede pravoremeno i duboko. Dubina obrade se kreće od 25 do 45cm.

Uticaj dubine obrade na pinos lucerke (t/ha)

                   (Mijatovic, 1967.)

Dubina obrade u cm

                               Černozem

Pseudoglej

   Zemun

   Novi Sad

     Rusija

Kruševac

         25

   13,4

     13,6

     6,7

       8,3

         35

   14,5

     14,3

     7,7

       9,3

         45

   15,2

     15,3

     8,3

      10,2

Lucerka najbolje reaguje na duboku obradu od 35-40cm. Duboka obrada povoljno deluje na akumulaciju vlage, brži i jači razvoj korena u ukorenjavanja lucerke što smanjuje pojavu korova i štetočina, zatim pojačava mikrobiološku aktivnost zemljišta, a posebno rad kvržičnih bakterija (azotofiksacija). Ako se lucerka seje rano u proleće poželjno je što ranije u jesen izvesti duboko oranje. Predsetvene pripeme su takođe bitan faktor za uspešan razvoj lucerke. Pošto lucerka ima sitno seme sa osetljivom klicom potrebno je da površinski sloj do dubine od 10cm bude što finije obrađen i usitnjen.

Đubrenje

Za proizvodnju 100kg sena lucerka utroši 3,0 kg azota, 0,9 kg fosfora i 1,8kg kalijuma. Lucerka ima relativno visoke potrebe za hranivima u odnosu na ostale useve. Jedna tona suve materije lucerke iznosi 6,35kg fosfora i 26,33kg kalijuma. Za uspešno đubrenje potrebno je obaviti hemijske analize zemljišta, vizuelno oceniti biljke i obaviti analizu biljnog materijala. Organska đubriva veoma povoljno deluju na povećanje prinosa lucerke. U načim agroekološkim uslovima primenom 35 t/ha stajnjaka na černozemu dalo je povećanje prinosa od 4,7 t/ha sena, dok na kiselom zemljištu povćanje prinosa je za 6,1 t/ha sena.

Orjentacione norme đubriva za lucerku

 

     Zemljišta

Prinos t/ha

Mineralna hraniva (kg/ha)

Hraniva kg/ha

P2O5

K2O

N

   Đubrenje u uslovima suvog ratarenja

Plodna

     12-13

120

120

50

       290

     14-16

180

160

60

       400

Neplodna

     9,5-11,0

140

120

60

       320

Navodnjavanje

                                     Đubrenje pri navodnjavanju

Slabo

       17-18

220

200

100

       520

Dobro

       20-25

280

240

100

       620

Prema svim činjenicama navedenim u tekstu, planirana proizvodnja usklađena sa potrebama useva i optimalnim količinama hraniva i vode obezbeđuje otpornost useva na bolesti i štetočine, sigurnam prinos i kontrolisanje troškova proizvodnje.

Agro-Eko Magazin / MSc Ivana Trifković


 

Nasumični sadržaj