Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Stručni savjeti: Upute vezane za startovanje i zaustavljanje traktora

poljoprivredna mehanizacija traktor 04U ovom izdanju Agro – Eko magazina donosimo stručne savjete kako rukovati traktorom, u smislu startovanja motora, kako pri toplom, tako i aktuelnom hladnom  vremenu, kao i zaustavljanja rada traktora

Startovanje motora

Prije startovanja motora uvijek izvršiti sljedeću proceduru:

 • Sjesti u sjedište za vozača.
 • Provjerite da li je parking kočnica dobro namještena u parking položaj.
 • Provjerite da li je ručica mjenjača u neutralnom položaju, ako nije podesite je u neutralni položaj.
 • Provjerite da li je dugme za uključivanje kardanskog vratila isključeno – u „off“ položaju.
 • Postavite komande za hidraulične priključke u neutralan položaj.
 • Pomjerite polugu za podizanje priključnih tačaka tako da priključne tačke (poluge) budu u donjem položaju.


UPOZORENJE – provjerite prostor iza traktora i priključaka da se uvjerite da nikakve povrede i štete ne mogu nastati kada se prikljčci spuste – podignu.
Stisnite i držite pedalu kvačila.

VAŽNO – Velika brzina turbo punjača zahtijeva adekvatno podmazivanje te je stoga potrebno da motor radi na 1000 o/min otprilike oko jedan minut pre nego što se traktor pokrene.

 

Mrežni (rešetkasti) grijač za startovanje pri hladnom vremenu

Mrežni grijač, koji je aktivan do spoljne temperature do -18o c, se sastoji od grijača koji su instalirani u ulaz glavnog protoka goriva. Rad grijača je automatski kada je temperatura motora ispod -3o c.

Upozoravajuća lampica na instrument tabli će zasvijetliti da pokaže da je operacija u toku.

 

Prekidač za startovanje sa ključem

Pozicija 1 – krajnja lijeva, nije u upotrebi

Pozicija 2 – prvi zub, gašenje ( „off“ pozicija)

Pozicija 3 – drugi zub, uključivanje sistema (el. priključci i sl.)

Pozicija 4 – treći zub, upozoravajuća svjetla, instrumenti i grijač za start motora (kontakt)

Pozicija 5 – krajnja desna pozicija, grijač uključen i startovanje motora

VAŽNO – nikada ne gurati ili vući traktor da upali, koristiti dodatni akumulator.

NAPOMENA – Neutralni start prekidač sprječava operaciju startovanja motora ako ručica mjenjača nije u neutralnom položaju.

Startovanje motora pri hladnom vremenu

 • Podesiti ručicu gasa u srednji položaj i okrenite ključ za startovanje motora u desno na poziciju 4. Lampica za upozorenje na instrument tabli će svijetliti 10 do 15 sekundi da pokaže da je grijač u funkciji.
 • Kada se lampica za rad grijača ugasi okrenite ključ u krajnji desni položaj i zaverglajte da se startuje motor na ne duže od 60 sekundi.
 • Ako ne uspijete da startujete motor ponovite gore opisanu proceduru. Ako se motor opet ne startuje sačekajte 4 do 5 minuta da se akumulator oporavi, a zatim ponovite proceduru.
 • Kada se motor startuje vratite ručicu gasa u početni položaj i provjerite da li su se sve lampice ugasile i da su sva očitavanja na instrument tabli normalna.

 

Startovanje motora pri toplom vremenu

 • Podesiti ručicu gasa u srednji položaj i okrenite ključ za startovanje motora u krajnji desni položaj na poziciju 5. Zaverglajte motor da startuje ali ne duže od 60 sekundi.
 • Kada se motor startuje vratite ručicu gasa u početan položaj i proverite da li su se sve lampice ugasile i da su sva očitavanja na instrument tabli normalan.

 

Zaustavljanje motora

VAŽNO – Prije zaustavljanja rada motora podesite broj obrtaja motora na 1000 o/min na otprilike 1 minut. Ovo će dozvoliti turbo punjaču i razvodnoj grani da se ohlade i tako spriječiti moguću štetu na ovim uređajima.

Zaustavljanje motora izvesti po sljedećoj proceduri:

 • Sjesti u sjedište za vozača.
 • Vratite ručicu gasa u donji položaj.
 • Provjerite da li je parking kočnica dobro namještena u parking položaj.
 • Provjerite da li je ručica mjenjača u neutralnom položaju, ako nije podesite je u neutralni položaj.
 • Provjerite da li je dugme za uključivanje kardanskog vratila isključeno – u „off“ položaju.
 • Postavite komande za hidraulične priključke u neutralan položaj.
 • Pomjerite polugu za podizanje priključnih tačaka tako da priključne tačke (poluge) budu u donjem položaju.

UPOZORENJE – provjerite prostor iza traktora i priključaka da se uvjerite da nikakve povrede i štete ne mogu nastati kada se priključci spuste – podignu.

Okrenite ključ za startovanje u lijevo na poziciju 2.

 


 

Nasumični sadržaj