Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Снять квартиру посуточно. Быстро снять посуточно квартиру в казани. Снять однокомнатную квартиру посуточно. Помощь в получении ипотеки. Удобное получение ипотеки в сбербанке. Что нужно для получения ипотеки. Отопление частного дома. Как сделать отопление частный дом схема. Частный дом монтаж отопления. Восстановление жесткого диска. Быстрое восстановление информации с жесткого диска. Восстановление данных жесткого диска программа. Кредит с плохой историей. Быстрые кредиты онлайн с плохой историей. Срочный кредит с плохой историей. В какой сервер играть в WOW. Топ world of warcraft серверы. Wow серверы pandaria. Круглопалочный станок чертежи. Круглопалочный станок купить дешево. Самодельный круглопалочный станок. Кредит на покупку квартиры. На долго взять кредит на квартиру. Кредит на покупку квартиры.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Optimalno iskorištenje organskog otpada: Šta i kako kompostirati

optimalno iskoristenje organskog otpadaKomunalni otpad čine otpaci iz domaćinstva, otpad nastao čišćenjem javnih površina, kao i otpad koji nastaje u privredi, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po svojstvima i sastavu liči na otpad iz domaćinstava. Selektivnim odvajanjem organskog otpada iz ukupnog komunalnog otpada, količine otpada koje se moraju zbrinuti na odlagalištima otpada smanjuju se za preko 30%. Obzirom da je organski otpad podložan nepoželjnim procesima, kao što je truljenje, pri čemu se proizvode staklenički gasovi i štetne procijedne vode, neophodno ga je obraditi kompostiranjem. Kompostiranjem organskog otpada se u kontrolisanim uslovima odvija razgradnja organske materije u stabilno stanje pri čemu se dobija koristan proizvod koji se može koristiti kao poboljšivač tla. U procesu kompostiranja ključnu ulogu imaju mikroorganizmi koji uz odgovarajući stepen vlažnosti i kiseonika pretvaraju organsku materiju u kompost. Na brzinu procesa kompostiranja kao ograničavajući faktor djeluje udio ugljenika i azota u sastavu organske materije, jer su ta dva elementa potrebna za mikrobiološku aktivnost i rast. Naime, ugljenik (C) je izvor energije, a azot (N) je neophodan za rast mikroorganizama koji učestvuju u procesu kompostiranja organske materije. Zbog toga dodavanje kultura mikroorganizama u kompostnu masu može znatno uticati na brzinu kompostiranja i kvalitet kompostne mase.

Šta se može kompostirati?

Biootpad bogat azotom ('zeleni materijal'): sirovi ostaci voća i povrća, talog kafe, vrećice čaja, ljuske od jaja, kora arguma, kora krompira, pokošena trava itd.

Biootpad bogat ugljenikom ('smeđi materijal'): uvelo cvijeće, korovi, usitnjeno granje, lišće, ostaci od orezivanja voćaka i vinove loze itd.

Ne kompostirati: osjemenjene korove, ljuske i lišće oraha, bolesne biljlke, meso, kosti, ribu, velike količine novinskog papira, hemikalije, plastiku itd.

Za uspješan i pravilan tok kompostiranja važan je povoljan početni odnos ugljenika i azota, koji u optimalnim slučajevima iznosi 30:1, jer mikroorganizmi za svoje potrebe koriste 30 dijelova ugljenika na svaki potrošeni udio azota. Tačan odnos 'zelenog' i 'smeđeg' ne postoji, ali se preporučuje da se koristi 2/3 'smeđeg' i 1/3 'zelenog' materijala prilikom slaganja kompostne gomile. Tokom procesa kompostiranja udio ugljenika se stalno smanjuje, a azota pomalo raste, pa je na kraju procesa optimalni C:N odnos 10:1 koliki je i u najplodnijem humusu.

Primjenom eMB biotehnološke linije proizvoda podstiče se razgradnja organskih materijala i ona teče ujednačeno i kontinuirano u cijeloj kompostnoj gomili, na taj način se sprječava process truljenja i nastajanje neprijatnih mirisa. Kompostna masa tretirana eMB biotehnološkom linijom proizvoda omogućuje brzo stvaranje šupljikave mase koja omogućuje pristup kiseoniku kroz kompostnu gomilu. Istovremeno anaerobni džepovi u kompostnoj masi postaju prozračni, pa se poboljšava kvalitet komposta, a potrebno vrijeme kompostiranka skraćuje. Upravo iz tog razloga je i prevrtanje organske mase svedeno na minimum, a time se i smanjuju troškovi kompostiranja.

Postupak kompostiranja

Pripremiti podlogu za kompostiranje tako da to bude zbijena i vodootporna površina. Izmiješati smjesu materijala za kompostiranje (2/3 biootpad bogat ugljenikom ' smeđi materijal' i biootpad bogat azotom 'zeleni materijal'). Utvrditi vlažnost kompostne mase, koja treba imati bar 35-40% vlažnosti, i po potrebi dodati vodu. Slagati sloj zemlje i taj sloj posipati biolitom, zatim složiti sloj smjese za kompostiranje (biootpada) i poprskati ga eMB Aktiv-om, pa zatim ponoviti postupak dok god imamo materijala za kompostiranje. Zadnji sloj mora biti zemlja, a dovršenu kompostnu gomilu treba pokriti UV folijom, savjeti su iz preduzeća "EM plus" doo Doboj, kome se možete obratiti za sve detaljnije informacije, kao i savjete

Prednosti primjene

  • Ubrzava se proces razgradnje
  • Sprječava se proces truljenja i pojava neprijatnih mirisa
  • Nadzor nad patogenim mikroorganizmima
  • Kraće vrijeme kompostiranja
  • Manji troškovi kompostiranja
  • Izbjegava se stalno prevrtanje mase
  • Finalni proizvod visokog kvaliteta

(AGRO-EKO Magazin)

Napomena: Ukoliko želite biti redovno informisani o sadržajima AGRO-EKO Magazina, podržite nas Vašim like-om na naš FB Fanpage. Hvala!

{facebookpopup}

 

 


Nasumični sadržaj