Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Optimalno iskorištenje organskog otpada: Šta i kako kompostirati

optimalno iskoristenje organskog otpadaKomunalni otpad čine otpaci iz domaćinstva, otpad nastao čišćenjem javnih površina, kao i otpad koji nastaje u privredi, ustanovama i uslužnim djelatnostima, a po svojstvima i sastavu liči na otpad iz domaćinstava. Selektivnim odvajanjem organskog otpada iz ukupnog komunalnog otpada, količine otpada koje se moraju zbrinuti na odlagalištima otpada smanjuju se za preko 30%. Obzirom da je organski otpad podložan nepoželjnim procesima, kao što je truljenje, pri čemu se proizvode staklenički gasovi i štetne procijedne vode, neophodno ga je obraditi kompostiranjem. Kompostiranjem organskog otpada se u kontrolisanim uslovima odvija razgradnja organske materije u stabilno stanje pri čemu se dobija koristan proizvod koji se može koristiti kao poboljšivač tla. U procesu kompostiranja ključnu ulogu imaju mikroorganizmi koji uz odgovarajući stepen vlažnosti i kiseonika pretvaraju organsku materiju u kompost. Na brzinu procesa kompostiranja kao ograničavajući faktor djeluje udio ugljenika i azota u sastavu organske materije, jer su ta dva elementa potrebna za mikrobiološku aktivnost i rast. Naime, ugljenik (C) je izvor energije, a azot (N) je neophodan za rast mikroorganizama koji učestvuju u procesu kompostiranja organske materije. Zbog toga dodavanje kultura mikroorganizama u kompostnu masu može znatno uticati na brzinu kompostiranja i kvalitet kompostne mase.

Šta se može kompostirati?

Biootpad bogat azotom ('zeleni materijal'): sirovi ostaci voća i povrća, talog kafe, vrećice čaja, ljuske od jaja, kora arguma, kora krompira, pokošena trava itd.

Biootpad bogat ugljenikom ('smeđi materijal'): uvelo cvijeće, korovi, usitnjeno granje, lišće, ostaci od orezivanja voćaka i vinove loze itd.

Ne kompostirati: osjemenjene korove, ljuske i lišće oraha, bolesne biljlke, meso, kosti, ribu, velike količine novinskog papira, hemikalije, plastiku itd.

Za uspješan i pravilan tok kompostiranja važan je povoljan početni odnos ugljenika i azota, koji u optimalnim slučajevima iznosi 30:1, jer mikroorganizmi za svoje potrebe koriste 30 dijelova ugljenika na svaki potrošeni udio azota. Tačan odnos 'zelenog' i 'smeđeg' ne postoji, ali se preporučuje da se koristi 2/3 'smeđeg' i 1/3 'zelenog' materijala prilikom slaganja kompostne gomile. Tokom procesa kompostiranja udio ugljenika se stalno smanjuje, a azota pomalo raste, pa je na kraju procesa optimalni C:N odnos 10:1 koliki je i u najplodnijem humusu.

Primjenom eMB biotehnološke linije proizvoda podstiče se razgradnja organskih materijala i ona teče ujednačeno i kontinuirano u cijeloj kompostnoj gomili, na taj način se sprječava process truljenja i nastajanje neprijatnih mirisa. Kompostna masa tretirana eMB biotehnološkom linijom proizvoda omogućuje brzo stvaranje šupljikave mase koja omogućuje pristup kiseoniku kroz kompostnu gomilu. Istovremeno anaerobni džepovi u kompostnoj masi postaju prozračni, pa se poboljšava kvalitet komposta, a potrebno vrijeme kompostiranka skraćuje. Upravo iz tog razloga je i prevrtanje organske mase svedeno na minimum, a time se i smanjuju troškovi kompostiranja.

Postupak kompostiranja

Pripremiti podlogu za kompostiranje tako da to bude zbijena i vodootporna površina. Izmiješati smjesu materijala za kompostiranje (2/3 biootpad bogat ugljenikom ' smeđi materijal' i biootpad bogat azotom 'zeleni materijal'). Utvrditi vlažnost kompostne mase, koja treba imati bar 35-40% vlažnosti, i po potrebi dodati vodu. Slagati sloj zemlje i taj sloj posipati biolitom, zatim složiti sloj smjese za kompostiranje (biootpada) i poprskati ga eMB Aktiv-om, pa zatim ponoviti postupak dok god imamo materijala za kompostiranje. Zadnji sloj mora biti zemlja, a dovršenu kompostnu gomilu treba pokriti UV folijom, savjeti su iz preduzeća "EM plus" doo Doboj, kome se možete obratiti za sve detaljnije informacije, kao i savjete

Prednosti primjene

  • Ubrzava se proces razgradnje
  • Sprječava se proces truljenja i pojava neprijatnih mirisa
  • Nadzor nad patogenim mikroorganizmima
  • Kraće vrijeme kompostiranja
  • Manji troškovi kompostiranja
  • Izbjegava se stalno prevrtanje mase
  • Finalni proizvod visokog kvaliteta

(AGRO-EKO Magazin)

Napomena: Ukoliko želite biti redovno informisani o sadržajima AGRO-EKO Magazina, podržite nas Vašim like-om na naš FB Fanpage. Hvala!

{facebookpopup}

 

 


Nasumični sadržaj