Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Vještačko osjemenjavanje krava: O čemu je nužno voditi računa da bi oplodnja bila uspješna?

farma spreca junice 02Na svakim savremenim farmama krava, pa tako i na našoj, obavezno je vještačko osjemenjavanje. Plodnost domaćih životinja nije samo biološka osobina koja obezbjeđuje produženje vrste već ima izuzetan ekonomski značaj. Kod goveda pravilna steonost, redovno teljenje i dobijanje zdrave i vitalne teladi čini osnovu proizvodnje mlijeka i mesa. Zato je ova operacija na Farmi Spreča na kojoj se nalazi 1600 grla veoma bitna. Proizvodnja potomstva zahtjeva kontinuiranost i zbog toga često manje od 50 % krava ostaje osjemenjeno iz prvog osjemenjavanja i da je jedna trećina prijevremeno izlučenih krava zbog problema u reprodukciji. Zato se mora voditi računa o pojavama i postupcima vezanih za plodnost, a to su: polna zrelost, estrus, osjemnjavanje, bremenitost, porođaj.

Polna zrelost ili pubertet se najčešće definiše kao uzrast kad se kod junica pojavi estrus, kojeg zatim prati estrusni ciklus. Polnu zrelost junice postižu sa 8 do 9 mjeseci starosti. Kod junica mliječne rase (holštajn) pubertet nastaje sa 9 do 11 mjeseci starosti, pri prosječnoj tjelesnoj masi od 250 do 280 kg. Na pojavu estrusa utiče više faktora: induvidualne rasne osobine, ishrana, temperatura sredine, postizanje određene tjelesne mase i okvira tijela. Da bi se postigao željni cilj da se junice tele u uzrastu 24-26 mjeseci starosti, one treba da budu osjemenjene sa 15-17 mjeseci starosti. Veoma mlade, a takođe veoma stare, a utovljene prvotelke imaju češće probleme pri teljenju.

U momentu prvog osjemnjavanja junice trebaju da su tjelesne mase oko 400 kg, što odgovara vrijednosti oko 60% težine odrasle krave. Znaci koji nam govore da je grlo u estrusu su: otok i crvenilo vulve, kao i vodenast sekret iz nje. Grla koja su u estrusu približavaju se drugim životinjama, njuše ih, počinje njihovo zaskakivanje, nemirno ponašanje,mukanje i često mokrenje. Osjemnjavanje se vrši kod krava i junica kod kojih se estrus klinički utvrdi­. Pregled krava kod osjemnjavanja sastoji se iz vaginalnog i rektalnog pregleda, a prema potrebi i iz specijalnog laboratorijskog pregleda estralne sluzi.

Ali da bi počeli sa osjemnjavanjem moramo voditi evidenciju za svako grlo i to da se zna vrijeme početka polnog žara, znaci i stepen manifestacije estrusa, datum i tok zadnjeg teljenja, da li je dolazilo do retencije sekundine, kada je krava pokazala prvi polni žar poslije teljenja, da li je već bilo osjemnjavanja i kada zadnji put, da li je došlo do pobačaja i u kom mjesecu graviditeta, da li je bilo gnojnog iscjedka iz vagine. Za junicu treba ispitati vrijeme pojave polnog žara, uzrast, koliko je puta pokazivala polni žar i da li je osjemenjavana. Podatak o početku estrusa je bitan da bi se odredio optimalan momenat osjemnjavanja. Pošto na našoj farmi ima veliki broj grla mora se svakodnevno posmatrati grla da bi se detektovao estrus. Idealno bi bilo da se posmatra tri puta dnevno:

  • prije jutarnje muže
  • rano prijepodne
  • rano uveče

Optimalni momenat osjemenjavanja zavisi od tri faktora:

  • momenta ovulacije
  • dužine života spermatozoida
  • trajanja oplodne sposobnosti jajne ćelije

Pod normalnim okolnostima ovulacija kod krava nastaje najčešće 20-30 časova od početka polnog žara ili prosječno 7,7 časova po završetku estrusa. Spermatozoidi bika žive u polnim organima krave 10-16 časova, a pored toga spermatozoidi moraju da provedu najmanje 6 časova u polnom organima krave da bi stekli sposobnost oplodnje . Jajna ćelija krave ostaje sposobna za oplodnju 6-12 časova poslije ovulacije. U praksi se sprovodi jutarnje ili večernje osjemenjavanje krava. Krave kod kojih se otkrije polni žar ujutru, osjemenjavaju se popodne, krave kod kojih je estrus otkriven popodne ili uveče, osjemnjavaju se sutradan ujutro.

farma spreca vjestacko osjemenjivanje kravaKrave se osjemnjavanju po pravilu intercervikalno jer je fiziološki opravdano i daje najbolje rezultate. Pri tome se sperma aplikuje dublje u cervikalni kanal koji važi kao biološki povoljna sredina za spermatozoide.

Naši veterinari kada tokom muže primjete znakove estrusa kod krava, uzmu broj ušne markice provjere njeno zdrastveno stanje, ostale podatke i zatim prelaze na rektalni pregled. Tokom pregleda uviđaju uvećanu matericu, masiranjem provociraju sluz (koja mora biti bistra i čista), nakon tog odlučuju se za osjemenjavanje. Sjeme se dobiva iz reprodukcionog centra, gdje se stavlja u specijalne kontejnere sa azotom na temperaturi -196 0C. Epruvetica sa sjemenom se vadi iz kontejnera što brže u posudu sa proključalom vodom (prije toga se provjeri toplomjerom temperatura vode koja mora biti 37 ili 38 0C) zadržava se 30 sekundi i zatim stavlja u pistolet. Prilikom osjemenjavanja pistolet se stavlja duboko u grlić ili u tijelo materice sve do rogova materice.

Vještačko osjemenjavanje u današnjem stočarstvu ima veliko značenje. Ekonomski je isplativo, drži se mali broj rasplodnih bikova, istovremeno suzbijamo pogodne faktore za nastanak polnih, parazitskih i bakterioloških bolesti.

 

(Danijela Đurđić, dipl.inž.poljoprivrede / AGRO-EKO Magazin)

 


 

Nasumični sadržaj