Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Хочу продать квартиру. Ипотека можно ли продать квартиру быстро. Можно продать долю в квартире. В каком банке брать ипотеку. Стоит ли брать ипотеку сегодня. На какой срок брать ипотеку. Утепление стен своими руками. Быстрое утепление стен пенопластом своими руками. Технология утепления стен. Ремонт видеокарты ноутбука. Быстрый ремонт видеокарты своими руками. Сколько стоит ремонт видеокарты. В каком банке взять автокредит. Где выгоднее взять автокредит без проблем. Бесплатный сервер wow. Рейтинг серверов wow сайт. Сервера wow mangos. Чертежи самодельных станков. Скачать чертежи станков для холодной ковки. Сверлильный станок чертеж. Договор аренды квартиры. Стоимость аренды квартиры в Москве. Снять в аренду квартиру.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Praktičan primjer dobrog siliranja: Sjenaža djetelinsko travne smjese

sjenaza ilustracija nat92874Djetelinsko travne smjese (DTS) jesu smjese trava i mahunarki odnosno djeteline i mahunarki koje najčešće služe za hranjenje preživara. DTS daju 20-ak % veći prinos nego čiste kulture. Djetelinsko travne smjese manje poliježu i lakše se kose te su manje podložne variranju u prinosu. Djetelinsko travne smjese pogodne su za siliranje i spremanje sjenaže.

Što se tiče obrade tla, potrebno je izvršiti oranje dubine do 25 cm, tanjiranje ili spremanje parcele sjetvo-spremačem kako bi se stvorila mrvičasta struktura tla. Sjetva se obavlja sijačicom na dubuni 1-2 cm u redove razmaka 10-15 cm, veoma je bitno da se nakon sjetve posijana površina povalja kako bi se uspostavio što bolji kontakt sjemena sa tlom.

Prihrana se vrši sa NPK gnojivom i to 40-50 kg/ha N, 130-160 kg/ha P2O5, 180-200 kg/ha K2O, međutim prihrana zavisi od same parcele tj. zavisno od analize zemljišta.

U novije vrijeme sve je više u primjeni novi način spremanja i konzerviranja leguminoza samokonzerviranjem predhodno provenjenezelene krme ili biljaka smanjene vlažnosti, čime se omogućuje dobijanje visokokvalitetne stočne hrane, poznate pod nazivom 'sijeno-silaža' ili sjenaža, a taj postupak se naziva sjenažiranje. Sjenaža je silirana provenuta masa trava, djetelinsko-travnih smjesa ili leguminoza, koja podsjeća na sijeno,a djelomično i na silažu. Pomenuta trava sa cca 60 vlage se balira pod visokim pritiskom, kako bi došlo do istiskivanja zraka, te odmah umotava u specijalne folije. Na taj način se stvara idealna klima za fermentaciju. Nakon košenja potrebno je da pokošena smjesa odstoji par sati na suncu kako bi provenula te se nakon toga kupi. Vlaga kod sjenaše se kreće oko 50%, tj između 40-60%. Prije hranjenja sjenažom potrebno je obratiti pažnju na boju i miris iste.

Dobra sjenaža je ona koja ima zelenu boju, ugodan kiselkast miris koji vuče na pokošenu travu, opipom mora biti čvrsta, mekana.

Kvalitet sjenaže DTS-a ovisi o nizu činjenica – vrste u smjesi, uslovi uzgoja i siliranja, starost biljke u trenutku košnje.

Postoje tri tehnologije za spremanje sjenaže

  • presanje materijala u valjkaste ili četvrtaste bale i omatanje bala strech folijom;
  • spremanje sjenaže samoutovarnom prikolicom i gaženje u trenč silose ili sabijanje u plastične vreće;
  • spremanje sjenaže silažnim kombajnom i gaženje u trenč silose ili u plastične vreće.

Farma SPREČA koristi dvije tehnologije spremanja sjenaže i to spremanje u trenč silose i gaženje sa traktorima u cilju istiskivanja zraka i presanje u rolo bale i slaganje u sjenjak.

Farma SPREČA sije DTS na parceli 'Crne bare' cca 60 ha, parcela je podijeljenja na dva dijela od po cca 30 ha. Sva količina pokošene trave je balirana u rolo ili valjkaste bale, te su iste prevežene na Farmu i smještene u sjenjak. Takođe za svoje potrebe Farma kosi i zelenu površinu na Međunarodnom aerodromu Tuzla koji se nalazi u neposrednoj blizini. Pokošena trava se balira takođe u rolo ili valjkaste bale John Deere presom i prevozi u krug Farme.

Razlozi što mi se odlučujemo za sjenažu jeste zato što su proizvodni i ekonomski aspekti sa boljim rezultatima nego sa sijenom i silažom. Pri pravilnom postupku spremanja sjenaže manji su gubici, a krma sa sadržajem vlage 45 do 55 % zadržava svježinu, ostaje list u cjelini, nema mehaničkih gubitaka, očuva se prirodna boja i miris, a hemijski sastav sjenaže neznatno je promjenjen u odnosu na zelenu krmu.

U postupku spremanja sjenaže obrazuje se znatno manje organskih kiselina, s tim u vezi pH vrijednost sjenaže ostaje na vrlo visokom nivou. Manja kiselost u odnosu na silažu, omogućava njeno korišćenje kao osnovnog hraniva za sve kategorije preživara. Zbog svega navedenog stoka rado jede sjenažu, bolje od drugih kabastih hraniva. Pri sjenažiranju postiže se za 30% više suve materije po jedinici površine, za 44% bolja je svarljivost proteina, odnosno u cjelini za 45 % bolja je svarljivost suve materije nego što je slučaj pri spremanju sijena.

Proces sjenažiranja je moguće u potpunosti mehanizovati. Osim toga, sjenaža se ne smrzava, a pri njenom spremanju isključuje se prevoz velike količine vlage (vode). Proizvodnja sjenaže zavisi manje od vremenskih uslova nego spremanje sijena, zato što provenjavanje u polju treba da je 3 do 4 puta manje vremena, nego za sušenje sijena, a ima i prednost i u odnosu na spremanje silaže. Za kvalitetnu sjenažu bitan faktor jesu silo objekti kao i kod silaže.

(Danijela Đurđić, dipl.inž.poljoprivrede / AGRO-EKO Magazin)


Nasumični sadržaj