Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Как лечить бронхиальную астму. Советы как лечить астму. Где лечить бронхиальную астму. Чем лечить горло ребенку. Красное горло чем лечить быстрее. Чем лечить больное горло. Как лечить гнойную ангину. Скажите как лечить гнойную ангину ребенку. Как лечить ангину антибиотиками. Как лечить сухой кашель. У меня сильный кашель как лечить. Как лечить кашель народными средствами. Средства для возбуждения женщин. Быстрое возбуждение женщины. Признаки возбуждения у женщин. Волосы уход в домашних условиях. Быстрый уход за волосами и лицом. Уход за сухими волосами. Боли в спине лечение. Народное лечение спины дома. Лечение спины народными средствами. Лечение пальцев ног. Почему судороги в ногах причины лечение. Лечение ног народными средствами.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Ananlize: Plasman bh. robe na tržište EU će se možda plaćati

supermarket korpa il213rrDNaime, pregovarajući SSP, BiH je argumentovala i dokazala da 15-tak grupa proizvoda, od izrazitog interesa za bh. privredu nespremnu za konkurentski pritisak iz EU ne treba biti obuhvaćeno Sporazumom kojim je izvršena libralizacija tržišta i stvorena zona slobodne trgovine. Među ostalim, riječ je o mlijeku i mliječnim proizvodima, konzumnim jajima, mesu i mesnim prerađevinama, nekim vrstama voća i povrća i dr.

U skladu sa navedenim, u pregovorima i konsultacijama s Evropskom komisijom o zaključenju Protokola uz PS/SSP BiH zastupa stav da tehnička adaptacija sporazuma može značiti samo uvrštavanje Hrvatske kao strane ugovornice i prilagođavanje dijelova sporazuma činjenici da se on odnosi na još jednu državu.

BiH smatra da sve osim toga podrazumijeva izmjenu dogovorenog trgovinskog režima prema Privremenom sporazumu i zahtijeva dodatne pregovore u skladu s interesima obje strane. Shodno tome, objašnjenje Evropske komisije da se radi o jednostavnoj matematičkoj radnji sabiranja postojeće carinske kvote BiH sa EU sa količinama "tradicionalne“ trgovine sa Hrvatskom nema uporište: Evropska komisija navodi da, na primjer, postojeća kvota od 1.000 tona plus "tradicionalna“ trgovina sa Hrvatskom od 100 tona čini novu kvotu od 1.100 tona. Kako je prethodno obrazloženo, za najveći broj spornih proizvoda ne postoji dogovorena carinska kvota u trgovini sa EU po SSP-u: dakle ne postoji 1.000 tona na koje treba jednostavno dodati "tradicionalnu“ trgovinu.

Štaviše, kako nije uopšte ugovorena liberalizacija, ne postoji ni imaginarna početna kvota na koju se tehnički dodaje količina tzv. "tradicionalne“ trgovine. Stoga je bh. stav da bi udvoljavanje ovakvom zahtjevu značilo suštinsku promjenu Sporazuma koja pretpostavlja pregovore vrlo jasan i pravno i matematički dokaziv.

Drugi važan segment bh. pozicije jeste to da bi, daljnja liberalizacija trgovine proizvodima za koje je BiH dokazala posebnu osjetljivost za bh. privredu, bitno uticala na ostvarivanje ciljeva Sporazuma koji predviđa političku i ekonomsku stabilizaciju države koja pretenduje članstvu u EU.

Daljnja liberalizacija trgovine ovim osjetljivim proizvodima bila bi upravo faktor destabilizacije ekonomskih prilika u BiH posebno imajući u vidu visoku koncentriranost bh. privrede, tj. fokus na nekoliko sektora proizvodnje koji upošljavaju, a indirektno osiguravaju egzistenciju za veliki broj ljudi.  

Kada bi Protokolom uz PS/SSP princip "tradicionalne trgovine“ koji su BiH i Hrvatska imale prije njenog ulaska u EU, važio i za ostale članice EU, proizvodi koje je BiH zaštitila carinama i koje nisu obuhvaćene PS/SSP-om sa tržišta EU bi mogli biti uvoženi u BiH s nultom carinskom stopom.

Riječ je o proizvodima od vitalnog značaja za privredu BiH

Mlijeko i mliječni proizvodi, konzumna jaja, meso i mesne prerađevine, određene vrste voća i povrća kao i njihovih prerađevina, cigarete... od čije proizvodnje i prerade hiljade domaćinstava u BiH obezbjeđuju egzistenciju.

Mogućnost plasmana ovih proizvoda iz EU na tržište BiH po povlaštenom carinskom tretmanu bi, prema analizama u BiH mogao imati vrlo negativne efekte od kojih neke iz objektivnih okolnosti nije moguće u potpunosti sagledati zbog očekivanih lančanih efekata koji bi se prelivali ne samo iz sektora u sektor proizvodnje nego bi se odrazili i na više sfera života: budžetska opterećenja, daljnje povećanje nezaposlenosti, dodatno opterećenje programa socijalnih politika, zdravstvena zaštita...

Dodatno, analize pokazuju da proizvođači pojedinih roba iz EU za koje se naplaćuje puna carinska stopa pri uvozu u BiH ipak nalaze ekonomsku računicu za plasman na bh. tržište. Takvo kretanje ukazuje da bi promjena režima pa bilo to i samo za određene količine kreirala okruženje koje bi bilo podsticajno za dalje povećanje uvoza tih proizvoda u BiH. Time bi i deficit koji BiH ostvaruje u obimu trgovinske razmjene sa EU bio dodatno produbljen.

(agencije)


Nasumični sadržaj