Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Temperatura - značaj i uticaj na rast, rodnost i kvalitet vinove loze

grozdje i vinova loza il52Temperatura je veoma značajan faktor za porast vinove loze, rodnost, kvalitet i visinu prinosa. Ukoliko je temperatura zemljišta i vazduha u pojedinim fazama razvića povoljnija, utoliko je rastenje svih organa intezivnije, a prinosi veći.

Vinova loza je biljka koja ima velike potrebe spram temperature. Poznato je da u proljeće vinova loza ne počinje vegetaciju ukoliko zemljište na dubini na kojoj se razvija najveća masa korjenova - ne pokazuje toplotno stanje od najmanje 8°C. Na ovoj temperaturi počinje rastenje i funkcionisanje korjenovog sistema. Rastojanje, pak , nadzemnih organa zavisi od bioloških osobenostti sorte , ali se ne može ostvariti ako temperaturra vazduha ne pređe 8°C .

U našim klimatskim uslovima smatra se da je temperatura od 10°C ona na kojoj vinova loza ulazi u period vegetacije. Ukoliko je temperatura zemljišta i vazduha veća, utoliko je rastenje korijena, lastara, lišća i cvasti intenzivnije, i u lišću se stvara utoliko veća količina organskih materija .

Temperatura je od presudnog uticaja za formiranje i funkcije reproduktivnih organa i za oprašivanje cvjetova i zametanje bobica, za rastenje i sazrijevanje plodova, za obezbjeđenje visokog i kvalitetnog prinosa.

Svaka faza u razviću vinove loze ima svoj optimum temperature. U fazi rastenja lastara i fazi cvjetanja temperature iznad 35°C izazivaju zastoj u rastenju lastara i doprinose smanjenju prinosa. U narednim fazama mogu da izazovu ozljede na lišću, ožegotine. Do ožegotina na lišću dolazi kada se temperature kreće oko 40°C, a naročito ako na lišću ima kapljica vode. Kapi vode na lišću ponašaju se u odnosu na svjetlost kao sitna sabirna sočiva i na tim mjestima dolazi do ozljeda. Ako se lišće, koje je zbog neblagovremenog vezivanja lastara duže vrijeme bilo u zasjeni, pa se naglo izloži jakoj insolaciji, dolazi takođe do ožegotina.

Pod uticajem visokih temperatura oštećenja se mogu javiti i na plodovima . Bobice s tamnom bojom su osjetljivije nego bobice svjetlije boje . Ovo dolazi otuda što tamna boja jače apsorbuje svjetlost. Utvrđeno je da temperature u unutrašnjosti grozda s tamnim bobicama može biti 6 do 7 °C viša od temperature okolnog vazduha. Bobice koje su oštećene dejstvom visokih temperatura veoma su pogodna sredina za djelovanje mikroorganizama. Sa oboljelih bobica mikroorganizmi prelaze na zdrave, što može dovesti do znatnog opadanja prinosa. Radi toga bobice oštećene visokim temperaturama treba blagovremeno odstraniti. Visoke temperature uslovljavaju visoki gubitak vode iz zemljišta: direktnim isparavanjem i procesom transpiracije. U većini naših vinogradarskih reona u toku ljeta se javlja slabiji ili jači stepen suše. Ovo znatno utiče na smanjenju prinosa.

Niske tempeture mogu na vinovoj lozi izazvati veća oštećenja nego visoke temperature. U momentu otvaranja okaca i temperature od 1 do 2°C mogu izazvati štetne posljedice. Ako su okca samo nabubrela njih može da ošteti temperatura od -3 do -4°C . Dok lastari ne pređu dužinu od 10-15 cm veoma su osjetljivi prema poznim proljetnim mrazevima. U većini sorti mladi lastari  izmrzavaju na temperature od -2,5°C.

Rani  jesenji mrazevi mogu takođe izazvati oštećenje, ako se temperatura održava duže vremena na -4 do -5 °C. U toku zime vinova  loza je najotpornija prema niskim temperaturama . Lastari i okca u većini sorti prezimljuju bez ikakvih nepovoljnih posljedica ako se temperatura ne spusti ispod -14°C . Ima sorti koje podnose još niže temperature.                                                                                                                         

(Izvor: PSSS Srbije, autor: Vidoska Tasić dipl.ing / prilagodio: AGRO-EKO Magazin)


Nasumični sadržaj