Danska iz vjetra proizvodi dovoljno struje i za izvoz

vjetroelektrane danska ilJaki vjetrovi omogućili su ovog ljeta Danskoj da proizvede dovoljno električne energije da podmiri sve svoje potrebe i ostvari višak koji se izvozi u Norvešku, Njemačku i Švedsku. Danska je tokom samo jednog dana u julu uz pomoć vjetrenjača proizvela dovoljnu količinu električne energije da zadovolji 116% potreba zemlje za električnom energijom, a do 3 sata ujutru narednog dana, kada je potražnja za strujom opala, ova cifra je porasla na 140%.

Višak električne energije izvezen je u Njemačku, Švedsku i Norvešku, koja struju može skladištiti u svoj hidroenergetski sistem za kasniju upotrebu.

Oliver Džoj, glasnogovornik trgovinske organizacije Evropska asocijacija za energiju vjetra kaže: “To pokazuje da svijet koji troši 100% obnovljive energije nije fantazija. Vjetar i obnovljiva energija mogu biti rješenje za dekarbonizaciju – a mogu služiti i kao rezerve za periode velike potražnje.”

Iz podataka o obnovljivoj energiji za cijelu državu koji su dostupni javnosti, može se vidjeti da danske vjetrenjače u tom periodu nisu čak radile ni punim kapacitetom.

Iz konsultantske firme Ecofys kažu da bi  razvoj vjetrenjača mogao omogućiti Danskoj da zadovolji pola svojih potreba za strujom iz obnovljivih izvora do 2020. godine – što je za samo pet godina.

“Ako želimo da se ovo dogodi i na nivou Evrope, važno je da poboljšamo zastarjelu elektroprenosnu infrastrukturu, osiguramo da države otvore svoje granice, povećamo međusobnu povezanost  i trgovinu strujom na jedinstvenom tržištu”, kazao je Džoj iz  Evropske asocijacije za energiju vjetra.

Oko tri četvrtine danskih kapaciteta kada je u pitanju energija dobijena od vjetra trenutno dolazi sa  farmi vjetrenjača na kopnu koje dobijaju veliku podršku od vlade ove države. Jedno je sigurno, ova država je definitivno postidila ostatak svijeta ovim ciframa.

(agencije)