Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Хочу продать квартиру. Ипотека можно ли продать квартиру быстро. Можно продать долю в квартире. В каком банке брать ипотеку. Стоит ли брать ипотеку сегодня. На какой срок брать ипотеку. Утепление стен своими руками. Быстрое утепление стен пенопластом своими руками. Технология утепления стен. Ремонт видеокарты ноутбука. Быстрый ремонт видеокарты своими руками. Сколько стоит ремонт видеокарты. В каком банке взять автокредит. Где выгоднее взять автокредит без проблем. Бесплатный сервер wow. Рейтинг серверов wow сайт. Сервера wow mangos. Чертежи самодельных станков. Скачать чертежи станков для холодной ковки. Сверлильный станок чертеж. Договор аренды квартиры. Стоимость аренды квартиры в Москве. Снять в аренду квартиру.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

'Skini masku mome gradu' - pridružite se kampanji za čist zrak u Tuzli

tz skini masku mome graduSKINI MASKU MOME GRADU je globalna inicijativa na čelu s zdravstvenim djelatnicima u 12 gradova širom svijeta koji se trenutno suočavaju s velikim izazovima zagađenog zraka. Liječnici, medicinske sestre, stručnjaci iz javnog zdravstva i srodni zdravstveni djelatnici posvećeni su poboljšanju zdravlja njihovih pacijenata pozivajući se na praktična rješenja i vidljive promjene na razini grada sa ciljem smanjivanja zagađenja kako bi ispunili smjernice Svjetske zdravstvene organizacije i potaknuli jasan i silazni trend zagađenja zraka do 2030.

World Health Organization - WHO, Country Office for Bosnia and Herzegovina je izjavila da Bosna i Hercegovina ima drugu najveću stopu smrtnosti (na 100.000 stanovnika) zbog zagađena zraka u svijetu, nakon Sjeverne Koreje. Svjetska zdravstvena organizacija je izrazila zabrinutost zbog velikog broja prijevremenih smrti uzrokovanih štetnim utjecajima zagađenog zraka na zdravlje stanovnika Bosne i Hercegovine.

Samo je u 2012. godini više od 3 500 osoba u Bosni i Hercegovini prerano umrlo zbog štetnog djelovanja ambijentalnog zagađenja zraka na njihovo zdravlje. Iako su Bosni i Hercegovini zakonima određene granične vrijednosti emisija pojedinih zagađujučih materija u zrak, ti zakoni se nažalost loše primjenjuju što znači da je zrak često nezdrav.

Glavni izvori visokih koncentracija sitnih čestica (PM2,5) su Termoelektrana "Tuzla" koja godišnje spali preko 3,3 miliona tona uglja i ostala zastarjela industrijska postrojenja koja sagorijevaju ugalj. Termoelektrana "Tuzla" je jedan od deset najvećih zagađivača u Evropi, koja godišnje emituje 51,644 tona SO2, a kao najveći proizvođač PM2.5 u Bosni i Hercegovini godišnje emituje 896 tona čestica u zrak. Zbog emisije štetnih čestica u zrak koje zračne struje nose i van granica Bosne i Hercegovine, procijenjeni zdravstveni troškovi uzrokovani postojanjem i radom samo Termoelektrane ''Tuzla'' godišnje iznose od 71 do 205 miliona eura za stanovnike Zapadnog Balkana i od 196 do 566 miliona eura za stanovnike Evrope.

Skinite masku svome gradu.
Podržite nas.

#UnmaskMyCity #BeyondCoal #AirPollution #CleanAir #EndCoal #CleanAirNow #Air #WHO #Environment #Health #SkiniMaskuMomeGradu #Zrak #Tuzla #Lukavac #FBiH #BiH #Okoliš #ŽivotnaSredina #Zravlje #Balkan #HEAL #HEALbalkans

Agro-Eko Magazin / Alijansa za zdravlje i životnu sredinu – HEAL


Nasumični sadržaj