GEF dobio ulogu finansiranja u novoj Međunarodnoj konvenciji o živi

oneciscenje okolisa zivom ilustracija 1AFMeđunarodni pregovarači su odabrali Globalnu okolišnu pomoć (GEF) kao mehanizam finansiranja ugovora kojim će se smanjiti smtronosno onečišćenja okoliša živom

Ako je zagađenje naftom danas više nego ozbiljno, bar ona organskog porijekla se može razložiti morskim organizmima. Teški metali kao što su olovo, kadmij i živa, ostaju uvijek opasni. Čak štoviše, dejstvo morskih organizama ih može učiniti otrovnijim.

Zagađenje mora npr. otrovnim proizvodima okrenulo se protiv čovjeka u ribarskom selu Minamata, na ostrvu Kjušu u Japanu, 1950-ih godina. Tada su prvi put otkrivene posljedice toksičnosti žive na nervni sistem ljudi. Neorganska živa i živini spojevi (industrijski otpad iz petrohemijske industrije), izručena je u zaljev Minamata. Tako se živa, izbačena u japanske priobalne vode pretvorila u metil živu.1

Otrov se nakupio u ribama, školjkama i rakovima koje su lovili ribari, izazvavši Minamatinu bolest, čije porijeklo je ostalo nejasno dugi niz godina. Riba je bila osnovna hrana stanovništva u ovom području. Stanovnici su umirali ili bolovali od duševnih bolesti, a djeca i novorođenčad od teških deformacija (genitalne zakržljalosti). Nikad više neće biti moguće loviti ribu u zaljevu Minamata i još nekim japanskim koji sadrže živu. Tvornica Chisso danas je zatvorena, ribolov prekinut. Procjenjuje se da se u zaljevu nalazi oko 6000 tona žive. Prema procjenama japanskih vlasti oko 1,700 ljudi je umrlo, a 3,000 zadobilo Minamata bolest.

Bez razvijenije međunarodne saradnje, nažalost, u okeanima i morima će se nagomilati svo smeće civilizacije, kao i toksični otpad.

Švicarska i Norveška su prije jedne decenije pokrenule proces pregovora o Konvenciji o živi. Ovog mjeseca na sastanku u Ženevi, pregovarači su postigli dogovor s ciljem zaštite ljudskog zdravlja i okoliša od ovog otrovnog teškog metala. Konvencija je usaglašena na petom sastanku Međuvladinog pregovaračkog odbora kojim je predsjedavao Fernando Lugris iz Urugvaja.

On će predstaviti tekst Konvencije na usvajanje tokom zasjedanja Upravnog vijeća Programa UN-a za okoliš (UNEP) u februaru. GEF je ovim Ugovorom imenovan kao vodeća organizacija koja će pribavljati i dodijeljivati grantove za programe i projekte smanjenja i uklanjanja zagađenja živom. Dr Naoko Ishi, predsjedavajuća GEF-a je istakla da je GEF  spreman i sposoban pomoći realizaciju međunarodnog sporazuma kako bi se izborilo s ovom značajnom okolišnom prijetnjom. GEF je usko sarađivao sa Programom UN-a za okoliš i međunarodnim pregovaračima u povijesnom procesu razvoja Konvencije.

U periodu 2008.-2012.g, alocirano je 15 miliona američkih dolara za projekte upravljanja živom, a 8,3 miliona  je odobreno do sada za 12 projekata. Primjeri aktivnosti su uspostava detaljnih registara u Kini, Rusiji i pilot projekata u kombinaciji sa upravljanjem perzistentim organskim zagađivačima u Vijetnamu i Kazahstanu.2

Temeljem Konvencije, grantovi koje će dodijeliti GEF podržat će široki spektar aktivnosti poput kreiranja registara, provedbenih planova i investicija u tehnologiju za smanjenje i uklanjanje žive.


1 Živin metil je inače opasni otrov za centralni nervni sistem. Živa se veoma sporo eliminiše iz organizma, i ima izraženu tendenciju bioakumulacije.

2 GEF Mercury Factsheet

Emina Ahmetović i mr.sc.Maida Bešlagić, Udruženje za razvoj, unapređenje i promociju eko-poljoprivrede, turizma i zaštitu okoliša (EKOPOT)