Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Взять ипотеку в банке. Хочу взять ипотеку без первоначального взноса. Какую лучше взять ипотеку. С чего начать изучение языка objective c. Новый язык программирования objective c учить. Язык objective c с нуля. Как зарабатывать в интернете. Учимся заработать на сайте много. Как создать сайт для заработка. Видео самоделки трактора. Самоделки трактора своими руками чертежи. Мини трактора видео самоделки.
Кредит наличными без справок. Как получить наличный кредит быстро. Выгодный кредит наличными. Какой автомобиль лучше. Какие лучшие марки автомобилей. Когда лучше покупать автомобиль. Как установить linux с нуля. Правильная настройка linux. Учимся как запустить linux. Теплый пол своими руками. Быстрый монтаж теплого пола своими руками. Отопление теплый пол своими руками. Где скачать модули Joomla. Бесплатные модули joomla скачать. Самые популярные модули для CMS Joomla.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Stručni savjet: Bezbjednosne odredbe kojih se potrebno pridržavati prilikom upotrebe traktora

poljoprivredna mehanizacija traktor 02Ključni faktor rukovanja svakom mašinom je bezbjednosni faktor, dakle kako sigurno po sebe i okolinu koristiti određen tip vozila ili priključka. U ovom izdanju AGRO-EKO magazina donosimo bezbjednosne odredbe kojih se potrebno pridržavati prilikom upotrebe traktora, a u kratkim crtama se mogu predstaviti kako slijedi:

 • Traktorom može upravljati samo trenirana i kvalifikovana osoba
 • Da bi spriječili povrede zbog pada prilikom ulaska i izlaska iz traktora, potrebno je pridržavati se za rukohvate. Stepenici trebaju biti čisti od blata i ostalog otpada
 • Potrebno je zamijeniti izgubljene i oštećenje naljepnice upozorenja na traktoru
 • Ne dozvoljava se da u traktoru prilikom vožnje - rada bude iko osim rukovaoca, izuzeto od okolnosti kada ima ugrađeno pomoćno sjedište. Dakle, zabranjeno je prevoziti putnike u traktoru.
 • Prije startovanja motora potrebno je uključiti sve zaštite (parkirna kočnica, isključiti kardan...)
 • Pri startanju motora, kao i samoj vožnji, neophodno je sjediti u sjedištu
 • Prilikom vožnje na javnim drumovima treba uzeti u obzir i ostale učesnike u saobraćaju, a što podrazumijeva i povremeno stajanje kraj puta kako bi se propustila vozila
 • Potrebno je koristiti rotaciono svjetlo kako bi se naznačilo da se vozilo kreće sporije i da je većih gabarita
 • Sva svjetla na traktoru treba prilagoditi tako da se vozači vozila koja dolaze u susret ne zasljepljuju i da ne smetano mogu upravljati svojim vozilom
 • Pri izlasku na javni drum obavezno spojite obje pedale za nožnu kako bi se obezbijedilo adekvatno zaustavljanje traktora
 • Naročita pažnja je potrebna prilikom vuče - nošenja težih priključaka, iz razloga blagovremenog zaustavljanja bez naglog kočenja
 • Pri vožnji nizbrdo treba koristiti istu brzinu kao i za vožnju uzbrdicom
 • Nikada ne treba uključivati blokadu diferencijala pri skretanju
 • Potrebno je provjeriti maksimalnu visinu traktora i priključka prije vožnje traktora na javnim drumovima i drugim drumovima gde je otežan prolaz
 • Da bi se izbjeglo prevrtanje potrebna je naročita pažnja pri vožnji traktora na prevojima, nagibima i kanalima
 • Pre startovanja traktora treba provjeriti da li je uključena parking kočnica, isključen pogon kardanskog vratila, poluge za nošenje priključaka spuštene u donji položaj, sve kontrole priključnih ventila hidraulike u neutralnom položaju te mjenjač u neutralnoj brzini
 • Pri upaljenom traktoru treba paziti da se slučajnone dođe u kontakt sa ručicom mjenjača
 • Ne smije se izlaziti iz traktora dok je još u pokretu
 • Prije izlaska traktora potrebno ga je parkirati na ravnu površinu, uključiti parkirnu kočnicu, spustiti poluge za nošenje priključaka u donji položaj, isključiti kardansko vratilo i onda isključiti motor
 • Ne parkirajte traktor na nizbrdici/uzbrdici
 • Traktor se ne bi trebao koristiti u zatvorenoj prostoriji koja nema adekvatan sistem ventilacije, obzirom da može doći do trovanja otrovnim gasovima
 • Vuča priključaka je dozvoljena samo preko priključaka za vuču
 • Ukoliko prednji točkovi ne naliježu dobro na tlo, traktorom se ne treba upravljati, obzirom na velik teret pozadi. U tom slučaju, svakao je potrebno opteretiti prednji kraj traktora sa tegovima naprijed ili sa tegovima na prednjim točkovima
 • Prilikom kretanja na uzbrdici treba polako otpuštati kvačilo, jer u slučaju naglog otpuštanja kvačila može doći do prevrtanja traktora
 • Potrebno je provjeriti jesu li svi agregatirani uređaji pravilno postavljeni i pričvršćeni i da rade ispravno. Traktor ne bi smio biti preopterećen
 • Priključne mašine na traktoru ne bi smjelo ostavljatiu podignutom položaju kada je traktor zaustavljen ili ostavljen bez nadzora
 • Ne treba upravljati traktorom u blizini otvorenog plamena
 • Kabina traktora ne štiti od otrovnih hemijskih sredstava, tako da u slučaju rada sa istim obavezno je nositi zaštitnu masku prema upustvu za korištenje sredstava

 

Nasumični sadržaj