Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Как собрать компьютер самостоятельно. Быстро собираем компьютер сами. Как правильно собрать компьютер. Восстановить удаленные файлы с флешки. Как восстановить флешку transcend. Восстановить флешку бесплатно. Учим язык java онлайн. Java для начинающих уроки. Все о программах java. Google nexus 7 обзор. Лучший планшет nexus 7 обзор. Google nexus 7 обзор планшета. Интересные картинки со смыслом. Самые интересные картинки скачать. Фото картинки интересные. Wow шп прист. Лучший гайд по присту wow. Прист wow билд. Учим язык python с самого нуля. python для начинающих уроки. Все о языке python 3. Расширения для Joomla. Скачать последние расширения для joomla. Скачать бесплатно все расширения joomla.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Izbor smeša trava za veštačke livade

pasnjak sa ovcama 0wPrednosti veštačkih livada u odnosu na prirodne livade je dobijanje većeg prinosa i kvalitetnije stočne hrane, sa većim sadržajem proteina, rastvorljivog šećera, mineralnih materija, vitamina i sa manje celuloze, zatim stabilnija proizvodnja stočne hrane i ranije iskorišćavanje livade u proleće.

Veštačke livade treba sejati na zemljištima lošijih proizvodnih mogućnosti i kiselim zemljištima, na parcelama koje su pod nagibom, udaljene od gazdinstva i nisu pogodne sa setvu gajenih ratarskih i povrtarskih biljaka. Važno je da zemljište pre setve bude očišćeno od korova,dobro usitnjeno i zbijeno. Setvu planirati 2-3 godine unapred.

Za ravničarsko područje, za jače kisela i umereno vlažna zemljišta za setvu livada mogu se koristiti sledeće kombinacije trava i leptirnjača: ježevica 12 kg, livadski vijuk 11 kg i žuti zvezdan 7 kg/ha a za vlažna zemljišta visoki vijuk 16 kg i livadski vijuk 14 kg/ha.

Za brdsko područje, za bolja, dublja, umereno vlažna i plodna zemljišta ići sa jednom od sledećih kombinacija smeša: ježevica 15 kg i mačji rep 12 kg/ha; žuti zvezdan 10 kg i ježevica 10 kg/ha; crvena detelina 15 kg i italijanski ljulj 10 kg/ha a za kisela zemljišta ježevica 12 kg, mačji rep 8 kg, žuti zvezdan 7 kg/ha ili livadski vijuk 18 kg i žuti zvezdan 12 kg/ha.

Za pašnjak za ovce u umereno suvim i suvljim uslovima sejati sledeće kombinacije: crveni vijuk 10 kg, prava livadarka 7 kg, žuti zvezdan 4 kg i bela detelina 5 kg/ha ili crveni vijuk 12 kg, prava livadarka 8 kg, žuti zvezdan 7 kg/ha semena. U umereno vlažnim i vlažnijim uslovima sejati: engleski ljulj 10 kg, prava livadarka7 kg, bela detelina 5 kg i žuti zvezdan 5 kg/ha ili engleski ljulj 12 kg, prava livadarka 8 kg i bela detelina 7 kg/ha.

Agrotehnika zasnivanja livada: osnovna obrada na dubini 25-30 cm uz primenu mineralnih đubriva. Preporuka za đubrenje je najbolja na osnovu agrohemijske analize zemljišta. Za naše uslove je potrebno po 80-120 kg/ha azota,fosfora i kalijuma. Stajnjak se ne primenjuje pred setvu već ranije da ne bi došlo do zakorovljavanja parcele. Predsetvenom pripremom, drljanjem, tanjiranjem i freziranjem zemljište dobro usititniti i poravnati zbog sitnog semena i osetljive klice.

Setva se može obaviti u jesen ili proleće mašinskim sejalicama ili ručno. Prvu kosidbu obaviti što kasnije da bi se dobro razvio korenov sistem.Za održavanje livade potrebno je 220 kg/ha azota i po140 kg/ha fosfora i kalijuma, uz dva prihranjivanja posle prvog i drugog otkosa.

Agro-Eko Magazin / izvor: PSSS Loznica

 

Nasumični sadržaj