Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Как сделать потолок из гипсокартона. Как сделать подвесной потолок в доме. Какой потолок лучше сделать. Отделка ванной комнаты. Быстрая отделка ванных комнат панелями. Отделка ванной комнаты пластиковыми панелями. Кровля крыши профнастилом. Качественные материалы для кровли крыш. Крыша из мягкой кровли. Самоделки для сада. Успешные самоделки для сада своими руками. Самоделки для сада и огорода. Ванная мебель для ванной комнаты. Купить мебель для ванных комнат недорого. Заказ мебели для ванной комнаты. Бизнес малое производство. Самый малый бизнес идеи производство. Новый бизнес производство. Монтаж дверей своими руками. Быстрый монтаж входных дверей. Легкий монтаж пластиковых дверей. С чего начать ремонт квартиры. Быстрый ремонт дома с чего начать. Ремонт своими руками для начинающих.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Smještaj goveda kao preduslov uspješnog poslovanja savremene farme

farma spreca smjestaj stoke 01aNa svakoj savremenoj farmi gdje je osnovna djelatnost proizvodnja mlijeka postoje osnovni parametri kojih se moramo pridržavati da bi imali što veće količine mlijeka. Uspjeh proizvodnje zavisi od broja grla, rase, ishrane, dovoljne količine vode, smještaja grla.

Postoje uslovi koje se moramo pridržavati pri izgradnji staja:

- za proizvodnju u pojedinim fazama                                (kategorije goveda)

- za rad radnika

- spriječiti zagađenje okoline

- za dobrobit životinja

'Farma Spreča' u Donjim Vukovijama kao jedna od najsavremenijih farmi u Bosni i Hercegovini pridržava svih tih uslova. Svaka faza ima svoj objekat. Na našoj farmi imamo štale gdje su smještene muzne krave, zasušene, porodilište (nakon teljenja), telećarnik (gdje su smještena telad po uzrastu), zatim štale gdje su smještene junice (razdvojena su muška i ženska), zatim štale gdje su smještene krave po mjesecu steonosti, kao i štale gdje su bikovi. Naravno tu je izmuzište koje je povezano sa čekalištemi glavnom štalom gdje su muzne krave. Svi su povezani sa koridorom da koji vodi krave na izmuzište.

Svaki štala je bitna jer je izložena direktnom djelovanju mokraće, izmeta, vode i drugih tečnosti, a najviše se troši. Ona treba da zadovolji neke uslove kao što su: pod ne smije da bude klizav, mora da spriječi nakupljanje mokraće i drugih tečnosti, da se lakše čisti i dezinfikuje. Kod nas su podovi betonski. Nedostatak je što su hladni,ali to se riješava sa steljom od slame, a prednost je što se lako čisti. Pod ima pad 1-2 % od ležišta prema kraju štale gdje je kanal za izđubravanje. Izđubravanje je farma spreca smjestaj stoke 02amehaničko pomoću skrepera. Zidovi su betonski jer su dugovječniji. Krov je prekrivren crijepom koji ne dozvoljava prolazak kiše u unutrašnjost staje. Osvjetljenje je takođe bitno pogotovo u toku dana jer utiče pozitivno na zdravlje, plodnost i proizvodnju životinja. Ventilacija je drugi bitan faktor koji treba imati svaka farma. Životinje uvijek moraju imati dovoljno svježeg vazduha na raspolaganju. Ali, mora se voditi računa da se ne stvara jaka i nagla koja može imati negativan uticaj na životinje.

 Na našoj farmi krave se drže na slobodnom sistemu. To znači da se krave slobodno šetaju po štali i ne vežu se. Takođe bitan dio smještaj su ležišta za krave. Između ležišta postavlja se pregrada od dvije metalne cijevi , prva na visini od 35-45 cm, a druga 60-80 cm, dužina pregrade je 70-90 cm. Kanali za izđubravanje su pravouganog oblika širine 40-60 cm. Pojilice za vodu se postavljaju na visini od 50-70 cm u odnosu na ležište. Za kompletan smještaj goveda prisutne su i četke za timarenje goveda. Ona se aktivira na dodir (senzor), što opušta kravu i time podstiče bolju produkciju mlijeka.

Svaka savremena farma ima odvojene štale za određeni uzrast. To je razlog zašto nema bolesti na farmi.

Telećarnik je štala gdje se nalaze samo telad. Odmah po rođenju ona se odvajaju u bokseve i prvih dana mjesec dana se hrane kolostrumom (mlijeko od tek oteljenih krava), drugih mjesec dana mlijekom od drugih krava, zatim prelaze na zamjensko mlijeko. Muška telad se prodaju, a ženska se ostavljaju za dalju produkciju.

Kasnije se prebacuju telad do 6 mjeseci u drugu štalu gdje imaju drugačiji režim ishrane.

Zatim grla od 6 do 12 mjeseci, tj.junice idu u drugu štalu dok se ne osjemene. Takođe i one imaju drugačiji režim ishrane po recepturi koj odredi glavni veterinar.

Kad se osjemene prebacivaju se u sljedeću štalu i to su podjeljene na posebna mjesta u zavisnosti u kom su mjesecu steonosti.

Porodilište je štala gdje se smještaju krave nakon teljenja. Tu ostaju pet do petnaest dana u zavisnosti kakvog su zdrastvenog stanja.

farma spreca rotorMuzne krave su one koje svaki dan idu na mužu i obično su te štale blizu izmuzištu da krave ne šetaju dugo. One se muzu tri puta dnevno u jednakim vremenskim inetrvalima svakih osam sati.

Izmuzište je štala koja je povezana sa čekalištem i u njoj se nalazi rotor koji se kod nas sastoji od 50 mjesta. Muža traje 8 minuta. Za to vrijeme muzač uradi osnovne korake koji su potrebni da bi se obavila pravilna muža. To je: čišćenje vimena, sušenje vimena, izmuzavanje (da bi se vidjelo da nije došlo do mastitisa), stavljanje aparata za mužu, skidanje kad se završi i stavljanje preparata na bazi joda.

Naravno bolesne krave se izdvajaju u posebnu štalu.

Inače kategorisanje grla po uzrastu mora postojati jer svaki uzrast ima drugačiji režim ishrane i drugačije se o njemu vodi računa.

Posebnu pažnju treba posvetiti čišćenju staja, uklanjanju stajskog đubriva i fekalija iz štala. Bitno je da mjesto gdje krave borave bude čisto i suvo jer time smanjuje mogućnost pojave zaraznih bolesti. Bitno je da stajnjak se odlaže na posebno mjesto. Kod nas je to laguna u koju putem kanala za iđubravanje dolazi stajnjak. Naravno ta laguna treba da je udaljena 50 m od štala, da je udaljena od naseljenih mjesta da vjetar ne bi nanio neprijatan miris kao što je i slučaj kod nas. Mi imamo i savremeni separator koji razdvaja čvrsti i tečni stajnjak (osoka). To je jako bitno jer tako stajnjak možemo koristiti za prihranu, bržu infiltraciju u zemljište. Čvrsta frakcija može lako da se kompostira, pakuje i peletira. Može lako da se nanosi na polja.

Suprotno razmišljanju običnih ljudi koji misle da za farmu goveda potrebno je imati dovoljnu količinu hrane i pitke vode, jako bitan faktor da bi se zaokružio ciklus proizvodnje jeste smještaj goveda. Kravi se mora obezbjediti optimalni uslovi smještaja, higijene,ishrane, inače produkcija mlijeka će opadati. Zahvaljujući svim tim uslovima naša farma uspješno posluje i proizvodi dnevno 16.800 l mlijeka.

(autor: Danijela Đurđić, dipl.inž.poljoprivrede / AGRO-EKO Magazin)

 


Nasumični sadržaj