Bosnian Arabic Bulgarian English German Italian Macedonian Russian Slovenian Spanish Turkish
Шпатлевка стен под обои. Быстрая шпатлевка стен своими руками. Стоимость шпатлевки стен. Штукатурка стен цена. Быстрая штукатурка стен своими руками. Отделка стен штукатуркой. Декоративная отделка стен. Качественная отделка стен декоративным камнем. Отделка стен своими руками. Мини токарный станок своими руками. Как сделать токарный станок своими руками. Настольный токарный станок своими руками. Облицовка дома кирпичом. Качественная облицовка дома кирпичом фото. Наружная облицовка дома. Как начать бизнес с нуля. Быстро начать бизнес без вложений. Начать бизнес с нуля идеи. Канализация в частный дом. Хочу сделать канализация своими руками. Водоснабжение и канализация дома. Строительство фундаментов цены. Быстрая строительство фундамента своими руками. Технология строительства фундамента.

Klikni 'Sviđa mi se' i prati nas na Facebook-u!

Metod suzbijanja varoe u organskom pčelarenju: Primjena oksalne kiseline

pcele kosnica il9989Izbjeći zagađivanje meda reziduama  tretmana je glavna i najvažnija stavka u ispitivanjima lakih hemikalija kao što je  oksalna kiselina, koja je najvažnija ne samo u organskom, veći u konvencionalnom (standardnom) suzbijanju varoe.

Oksalna kiselina je jedno od od najboljih rješenja za organski tretman varoe, koja predstavlja najveći problem i u organskoj i u konvencionalnoj pčelarskoj industriji  širom svijeta. Ektoparazit Varroa destructor je jedan od parazita koji najviše zabrinjavaju, a koji pogađa medonosnu pčelu. Paraziti se hrane hemolimfom pčela i legla i u ćelijama legla uzgajaju sopstveno potomstvo.

Patogeneza je vezana za uništavanje domaćina  i prenošenje parazita. Iskorenjavanje nije moguće i to je dovelo čak i do endemske raširenosti širom svijeta. Rješenje je nađeno u  korištenju tretmana sa akaricidima, ali oni uključuju dvostruki problem:

  • parazit može razviti otpornost
  • teške hemikalije su potencijalni izvor zagađenja proizvoda iz košnice.

Zato treba obratiti veliku pažnju  i u tom domenu zaštite jer ako se u medu nađu ostaci pesticida sama čistoća meda koju kupci očekuju od proizvoda može biti kompromitovana. Moguća zagađenost voska je još jedan  problem, jer u organskom pčelarstvu i on mora biti organski, organi inspekcije mogu da zahtijevaju i analizu voska na rezidue.

Dosta je uloženo truda i istraživačkog napora i došlo se do jedostavnih, održivih i ekonomskih opravdanih koncepata tretmana. Ti  tretmani  se uglavnom sastoje od primjene prirodnih aktivnih sastojaka, timola i organskih kiselina (oksalna). Oksalna kiselina je prirodna,  nalazi se u mnogim živim bićima, ukljućujući i ljude, namirnicama biljnog porijekla.

Način djelovanja:

Metaboličko vezivanje kalcijuma je glavni toksični mehanizam kod sisara. Način djelovanja zavisi od nivoa kiselosti rastvora, čiji tako visok nivo druge kiseline ne mogu da postignu.

Tretman djelovanja:

Pogodna je za  zimsko tretiranje , kada su svi paraziti na pčelama, a primjenjuje se:

  • prskanjem (rastvor kiseline 2,1%  prska se po pčelama sa svake strane rama:
  • nakapavanje: šećernim sirupom u kombinaciji sa oksalnom kiselinom koji se nakapava po ulicama pčela, po 5ml na svaku.

Tretman oksalnom kiselinom se pokazao lakim, jeftinim i bezbijednim. Ispitivanjem se dokazalo da je nakapavanjem rastvora (4,2%) veoma efikasno u uslovima  vlažne klime, ali se šećer može dodati kao sinergist koji sprječava dehidrataciju, pa male koncentracije šećera nisu preporučljive. Standardne doze (nakapavanjem) 5 ml po  ulici su u pčelinjim društvima postigle korektnu toleranciju.

(Izvor: AGRO INFOTEL, autor: Nenad Stefanović, dipl.ing.polj. / prilagodio: AGRO-EKO Magazin)


Nasumični sadržaj